Beeld van de app waarop aan de patient een aantal acties wordt gevraagd.
Volledig scherm
Beeld van de app waarop aan de patient een aantal acties wordt gevraagd.

Bossche huisartsen en JBZ starten al met corona-app die minister wil plus callcentrum

DEN BOSCH - De huisartsen in Den Bosch en omgeving en het JBZ zijn gestart met een van de corona-app’s die minister De Jonge gistermiddag heeft aangekondigd. Het gaat om de app  waarop mensen hun eigen gegevens invoeren. Tegelijkertijd starten huisartsen en JBZ met een callcentrum dat via de app bijhoudt hoe het met de patiënt gaat.

Melding callcentrum

De Liempdse huisarts Geert Elbers legt uit dat de app die de minister noemde al op een paar plekken in het land wordt gebruikt. Binnen de huisartsengroepen in de regio is Elbers onder meer belast met de portefeuille e-health, digitale zorg. ,,Samen met de e-health collega in het JBZ hebben we de afgelopen tijd gekeken naar een werkbaar model voor het coronavirus. Mensen kunnen via deze app gegevens invoeren, waaronder hun temperatuur, of ze moeten hoesten of kortademig zijn. Aan de hand van de gegevens kunnen wij vanuit het callcentrum advies geven.”

Status patiënt verandert

Zijn er milde klachten en een normale temperatuur, dan zal de app volstaan met de aanwijzing om twee dagen later nieuwe gegevens aan te leveren, zegt Elbers. ,,Maar verandert de status van de patiënt naar ernstig dan krijgt het callcentrum die melding ook. En zal daarbij direct contact zoeken met de patiënt. Er volgt dan een advies of het voorstel de eigen huisarts te benaderen.” 

De huisartsen in de regio Den Bosch hebben afgesproken om zelf met deze app te gaan werken. ,,Ook om te voorkomen dat we gegevens van vijf verschillende websites of app's moeten beoordelen", zegt Elbers. De gratis app is te vinden op de website  olvgcoronacheck.nl/jbzhuisartsen

Elbers refereert daarmee onder meer aan de website die net voor het weekeinde is gelanceerd. Een initiatief van een Vughtse bedrijf en een paar artsen. ,,Het is natuurlijk mooi zo'n initiatief maar het is beter om als zorgverleners zoveel als mogelijk samen op te trekken.”