Volledig scherm
© Getty Images/Blend Images

Extra bedden in Bossche regio voor tijdelijke zorg ouderen

DEN BOSCH - Voor ouderen in de regio die tijdelijk zorg nodig hebben na behandeling in het ziekenhuis, komen extra bedden. Zorgorganisaties hebben daar afspraken over gemaakt. 

Ouderenorganisatie Van Neynsel neemt 16 bedden in gebruik op afdeling C7 Zuid in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het gaat hier om een nieuwe afdeling Tijdelijk Verblijf met zogenoemde eerstelijnsbedden. BrabantZorg, Elde groep, Laverhof en Vivent zorgen op hun eigen locaties in de regio voor extra capaciteit, in de vorm van hospicebedden, observatiebedden of eerstelijnsverblijfbedden. 

Het aantal ouderen dat tijdelijk niet terug kan naar huis groeit. Soms hebben zij echter extra hulp of zorg thuis nodig en het duurt meestal even voordat dit geregeld is. Een tussenoplossing is tijdelijke opvang, zoals Eerstelijnsverblijf (ELV). Daar kan iemand eerste rustig herstellen alvorens naar huis te gaan. 

De afdeling Tijdelijk Verblijf van Van Neynsel wordt op 22 februari in gebruik genomen.  Deze extra capaciteit is bedoeld voor ouderen die worden doorverwezen via de Spoedeisende hulp, de huisartsenpost of een verpleegafdeling van het Jeroen Bosdch Ziekeknhuis. Maar de bedden zijn ook bestemd voor ouderen die geen indicatie meer hebben voor ziekenhuiszorg maar voor wie nog niet duidelijk is welke vervolgzorg nodig is.

Van Neynsel heeft sinds juni vorig jaar al een afdeling Geriatrische Revalidatie Zorg voor 30 patiënten op de afdeling A8 Noord in het ziekenhuis. Die kwam over van Eemwijk, dat daardoor vanaf 1 juli alleen nog de functie van huisvesting van dementerende maximaal 95 dementerende  ouderen heeft. 

Van Neynsel huurt in het JBZ ruimte die door samenvoeging van ziekenhuisafdelingen is vrijgekomen. In beginsel geldt de overeenkomst voor twee jaar. In de visie van Van Neynsel past de revalidatie van oudere cliënten beter in een ziekenhuisomgeving, omdat ouderen als ze worden opgenomen grotere kans lopen op complicaties.