Volledig scherm
Eerdere ludieke acties in het JBZ. © Facebook

Ook zondagsdiensten in Jeroen Bosch Ziekenhuis als acties voor nieuwe cao

DEN BOSCH - Ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis ontkomt vermoedelijk niet aan acties van personeel voor een nieuwe cao. De kans op een zondagsdienst neemt toe. 

De onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden over een nieuwe cao voor het ziekenhuispersoneel zitten muurvast. Werkgevers hebben in juni het ultimatum van de vakbonden naast zich neergelegd en de bonden plannen nu acties voor in de vorm van zondagsdiensten. 

Ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis bereidt zich voor, zegt William Damen, lid van het actiecomité. Deze week heeft het comité overleg met de afdeling P & O over de acties. ,,Niet over wat voor acties we voeren, want dat bepalen we zelf", benadrukt Damen.

Het overleg gaat volgens hem vooral over de mogelijkheden die het actiecomité wil om het personeel bij te praten over de stand van zaken, actievergaderingen dus. Die ruimte moet de directie de werknemers in ieder geval bieden. Het kan zijn dat het actiecomité nog wat ludieke acties bedenkt, maar hiervoor lijkt de tijd wel voorbij. Damen gaat ervan uit dat het JBZ ook snel gaat meedoen aan de landelijke acties van de bonden. Daarbij gaat het om een soort kettingactie van zondagsdiensten in ziekenhuizen in het land. Het FNV kaderlid zegt dat de actiebereidheid onder het personeel van het Bossche ziekenhuis groot is.

Bonden en werkgevers praten al heel lang over een nieuwe cao met ingang van 1 april van dit jaar  voor 200.000 werknemers in algemene ziekenhuizen. Net voor de zomer lag er een eindbod van de werkgevers, verenigd in de NVZ. De bonden vinden dat bod onacceptabel. ZIj willen een verhoging van de salarissen met 5 procent dit jaar en nog eens 5 procent volgend jaar. De werkgevers opteren voor een driejarige cao met een salarisverhoging van 3,25 procent dit jaar,  2 procent in 2020 en 2,5 procent in 2021.  Ruim boven de inflatie, stelt de NVZ. 

Onregelmatigheid

Verder zijn bonden en werkgevers het niet eens over aanvullende afspraken op het gebied van onregelmatigheid, gratificaties bij langere dienstverbanden en groeimogelijkheden in salarisschalen. Vakbonden willen ook dat leerlingsalarissen worden verhoogd en dat er hogere stagevergoedingen komen (ook voor coassistenten) . Bovendien zou eerder opgedane ervaring moeten meetellen bij inschaling van (beginnende)  artsen. Tevens wil de vakbond dat medewerkers een extra toeslag op hun loon ontvangen wanneer er een beroep wordt gedaan op extra inspanning op korte termijn van medewerkers.

Oud-JBZ’er Gitta Gallé

Volledig scherm
Gitta Gallé © Tom van Dijke

De onderhandelingsdelegatie van de NVZ wordt overigens door een oud-JBZ’er voorgezeten, Gita Gallé. Zij was tot 2010 voorzitter van de NVZ en werd toen lid van de Raad van Bestuur van het JBZ. Sinds 2014 is zij voorzitter van de raad van bestuur van het Deventer Ziekenhuis

Volgens een woordvoerster van het JBZ zit het actiegroep cao eind augustus met Personeel en Organisatie om tafel, om te kijken wat de plannen zijn, ‘’en er samen voor te zorgen dat de patiëntenzorg goed blijft verlopen. Het ziekenhuis snapt dat personeel actie wil voeren , en ondersteunt hen daarin door samen te kijken hoe acties gevoerd kunnen worden.” Volgens William Damen is het gesprek er op verzoek van P & O. Hij benadrukt dat het niet kan gaan over de wijze van actievoeren. ,,Wij weten heel goed wat we wel en niet mogen.”

Zondagsdiensten

Al meer dan twintig actiecomités hebben inmiddels bij de vakbonden aangegeven een zondagsdienst te willen draaien en tientallen andere zijn zich aan het voorbereiden. Tijdens een zondagsdienst wordt op een doordeweekse dag gewerkt alsof het weekend is. Er zijn dan alleen spoedopnames mogelijk Alle werknemers die ingeroosterd staan zijn deze dag wel aanwezig en staan paraat voor calamiteiten. Zo komt de patiëntveiligheid niet in het geding, aldus de bonden.