Volledig scherm
De Jagersboschlaan in Vught is nu een fietspad met een onverhard wandelpad en wordt intensief gebruikt door wandelaars en fietsers. © Miranda van Houtum/BD

SP Vught over openstelling Jagerboschlaan: ‘College hád respectvol kunnen handelen door éérst in te gaan op de vele bezwaren’

VUGHT - Protest van omwonenden,  het Maurick College, de Fietsersbond, kinderopvang Mowgli en de SP heeft niet kunnen voorkomen dat de Jagersboschlaan in Vught wordt verhard en opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. 

De gemeente kondigt in het lokale weekblad het aanpassen van de bebording aan. Nog voordat Vught heeft gereageerd op de berg zienswijzen die zijn ingediend. ,,Ongepast", vindt de SP. ,,Met deze stap geeft het college de boodschap af compleet onverschillig te staan ten opzichte van de overwegingen van vele Vughtse inwoners en Vughtse belangenorganisaties”, aldus SP-fractievoorzitter Suzanne van Wiggen.

‘Bezwaren uiten zinloos’

Ze noemt de handelwijze van Vught ongepast en niet respectvol richting de bezwaarmakers. ,,Het college hád respectvol kunnen handelen door éérst in te gaan op de vele bezwaren die geuit zijn in de zienswijzen voordat er verdere stappen werden genomen. Het kan het college niet ontgaan zijn hoezeer dit besluit een groot deel van onze inwoners aan het hart gaat. Pas na de behandeling van de zienswijzen had het besluit genomen mogen worden om eventueel de procedure een stap verder te brengen. Deze aankondiging zendt de boodschap uit dat bezwaren uiten zinloos is. De SP-fractie betreurt dat in hoge mate en begrijpt ook helemaal niet waarom er zoveel haast geboden is.”

Quote

Het college hád respectvol kunnen handelen door éérst in te gaan op de vele bezwaren die geuit zijn

Suzanne van Wiggen , Fractievoorzitter SP

Van Wiggen heeft het college van burgemeester en wethouders daarom een aantal schriftelijke vragen gesteld.  Van Wiggen: ,,Het college is er ons inziens nog steeds niet in geslaagd helder te verwoorden wat het nut en de noodzaak is van de openstelling van deze nu nog onverharde landweg. Dat mysterie wordt deels veroorzaakt door de wisselende boodschappen die het college mondeling en schriftelijk uitzend. Om die reden wil de SP-fractie onder andere helder verwoord zien wat exact de beweegredenen zijn van het dagelijks bestuur van Vught om de wens van vele honderden Vughtenaren te negeren.”

‘Mens is onbelangrijk’

Omwonenden voelen zich niet serieus genomen. ,,In alle onderzoeken die hebben plaats gevonden (flora/fauna, archeologisch), verlichtingsplannen die worden aangepast in verband met vleermuizen is blijkbaar niets gevonden waardoor dit plan geen doorgang zou kunnen vinden", aldus Nelly Theunissen van de werkgroep JBLaan. ,,Het leefklimaat van de omwonenden is niet onderzocht. Dus leefbaarheid is niet in het onderzoek meegenomen. Conclusie; de mens is in deze onbelangrijk!”

  1. Man uit Den Bosch riskeert vijf jaar cel nadat hij kindje (2) mishandelde, peuter vocht 9 dagen voor zijn leven

    Man uit Den Bosch riskeert vijf jaar cel nadat hij kindje (2) mishandel­de, peuter vocht 9 dagen voor zijn leven

    KORTRIJK/DEN BOSCH - De 29-jarige man uit het Den Bosch die het tweejarig zoontje van zijn nieuwe partner uit het Belgische Bissegem in juni zodanig toetakelde dat het negen dagen in kritieke toestand was, riskeert vijf jaar cel. Het jongetje is ondertussen aan de beterende hand maar verblijft nog steeds in een revalidatiecentrum in Brussel. ”Het is nooit mijn bedoeling geweest om hem en zijn familie zoveel pijn te doen”, zei de man tegen de rechter.