Verse Bossche loopgraven: alsof de Eerste Wereldoorlog woedt

VideoDEN BOSCH - Op het eerste gezicht lijkt het braakliggende terrein aan de Bossche Poeldonkweg niks bijzonders. Gras met hopen zand. Maar wie beter kijkt, ziet loopgraven. Oorlogsgebied? Dat zou zo maar kunnen. Want met een beetje fantasie moet het grillige gangenstelsel doen denken aan het front aan de Eerste Wereldoorlog. 

,,Hier is net een bloedige strijd gestreden’’, zegt Pieter Pronk (uitgever). ,,Het moet straks zo waarheidsgetrouw mogelijk zijn. Bijvoorbeeld met nauwelijks zichtbare flarden van uniformen van gesneuvelde soldaten onder het zand’’, zegt Klaas van Eijkeren (oud-docent aan het Bossche Koning Willem I College en filmmaker).

  1. Bijeenkomst in provinciehuis Den Bosch: ‘Noem arbeidsmigranten voortaan internationals. Dat klinkt beter’

    Bijeen­komst in provincie­huis Den Bosch: ‘Noem arbeidsmi­gran­ten voortaan internatio­nals. Dat klinkt beter’

    DEN BOSCH - Zelfs als de economische groei stilvalt, blijft in Noord-Brabant structureel grote behoefte aan arbeidsmigranten. Oorzaak: de uitstroom op de arbeidsmarkt door pensionering is groter dan de instroom van jonge werknemers. ,,Alleen al in de techniek lopen we eind 2020 tegen een tekort aan van 20.000 mensen. Arbeidsmigranten zijn dus geen probleem, maar bittere noodzaak.”