Alice van Bergen wint Groot Dictee van Sint Anthonis

VideoSINT ANTHONIS - Je hoort de hersenen kraken. Hoe schrijf je nou consumeren of consummeren ? Donderdagavond moesten 32 deelnemers flink zwoegen op het ‘Groot Dictee van Sint Anthonis’. 

Dit werd voor de achttiende keer georganiseerd door de bibliotheek in Sint Anthonis, in het multifunctioneel centrum MFA Oelbroeck.

Foutloos

,,Een foutloos dictee is tot nu toe nog nooit voorgekomen. Dit komt omdat er altijd wel woorden in staan waarover mensen flink discussiëren’’, zegt organisator en bibliotheekmedewerker Celine van Broekhoven. Het thema van dit jaar was ‘100 jaar Muziekvereniging Sint Cecilia’. ,,We proberen in het dictee de plaatselijke actualiteit te verwerken.’’ Deze avond werd het ook letterlijk gedaan, want vanwege het jubileum trad de vereniging twee maal op. 

Alice van Bergen

Alice van Bergen werd donderdagavond laat de winnaar, gevolgd door Marja Meulepas en Mientje Pluk. Ze eindigden alledrie met 19 fouten. Een extra ronde bracht de beslissing. Gemiddeld aantal fouten was 28.

Leander

Bij de teams won Leander (60 fouten), voor Metameer met 73 fouten.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm
Deelnemers aan het Groot Dictee in Sint Anthonis. © Ed van Alem

Het Groot Dictee van Sint Anthonis 2019

Auteur: Piet Vloet

Sint Cecilia, in tweeduizend negentien honderd jaar jong

1. Vanuit mijn roomse roots zou ik Cecilia als naam van de muziekvereniging met ‘ae’ geschreven hebben, zoals dat in hagiografieën over deze heilige geschiedt. De hypermoderne schrijfwijze met ‘e’ zou een vingerwijzing kunnen zijn naar de jeugdige leeftijd van het zojuist genoemde muziekgezelschap.

2. Ik ga sowieso geen eeuwenlang epopee zingen voor de eeuweling, al moet mij van het hart dat welbeschouwd diverse muziekgezelschappen zoals harmonieën, ensembles, tango-orkesten en fanfares zich de naam per abuis wilden toe-eigenen en die ook hebben toegeëigend als hun patrones.

3. Een eeuwenoud Latijns manuscript vermeldt, dat Caecilia, stammend uit een eersteklas adellijk geslacht, op jonge leeftijd uitgehuwelijkt werd aan een hertogelijke page. Terwijl orgel en andere instrumenten haar bruiloftsparty opluisterden, maakte Caecilia zich zorgen om haar maagdelijkheid die zij God beloofd had te behouden. Zij en haar bruidegom hebben hun huwelijk dan ook niet geconsummeerd; beiden zijn een vreselijke marteldood gestorven, maar Caecilia heeft in elk geval haar heiligheid bereikt.

4. Ons gerenommeerde ensemble werd opgericht in negentienhonderdnegentien; althans van deze datum dateert het oudste papieren document over het bestaan van een groepje mannen dat livemuziek produceerde en ook een biertje lustte, want op een bewaard papiertje stond de alcoholrekening van een avondje musiceren.

5. Enkele verontrusten onder u moeten nu niet concluderen dat Cecilia geen serieuze muziekvereniging is en dus slechts bestaat uit een stelletje flierefluiters. Zij stimuleert zelfs de allerjongsten om muziek te beoefenen, te beginnen met blokfluit en eindigend met het bespelen van spic en span gepoetste instrumenten zoals eufonia, ukeleles et cetera en coacht hen daarbij deskundig.

6. Een vereniging als Cecilia kost bergen geld: daarom zijn de kleredure defilékostuums in de klerenkast gehangen, al streeft men toch naar een chic cachet bij optredens. Cecilia heeft daarom her en der containers voor de oudpapieractie geplaatst. Hobbyisten stapelen het gestorte papier netjes op om zo ruimtes en euro’s te besparen. Helaas wordt er meer dan alleen papier gestort zoals een nest jonge katten, een spiksplinternieuwe hogedrukspuit en veel schuimplastic.

7. Natuurlijk moet dit centennium op een muzikale manier en zonder wanklanken gevierd worden: dit gebeurt met concerten, cd’tjes en mobiele openluchtuitvoeringen. Bij die laatste gaan musici en musiciennes op drukbezochte plaatsen muziek maken. De jeugd wordt naar deze happening gelokt met pannenkoeken, cakejes en ijslolly’tjes.

8. Het feestcomité heeft mij sub rosa toevertrouwd dat het hoopt en ook wel verwacht dat geen van de omwonenden de politie alarmeert vanwege geluidsoverlast: het baby’tje dat blèrt, het opaatje dat wordt gestoord in zijn siësta, de koe, het muzikaalste dier met zijn hoorns en doedelzakken, dat gestrest raakt door de ongewoon harmonieuze klanken en die rock-’n-rollend door een wijde weidse weide rent.

9. Wij wensen de feestelinge een glorieuze muzikale tijd toe waarin zij jubilarissen, gedecoreerden en ik-weet-niet-wie allemaal hulde moge brengen met een ongeëvenaarde aubade of serenade. Zij verdient ook oprechte felicitaties van alle lokale verenigingen en zeker van alle participanten en organisatrices van ‘Het Groot Dictee’ want met muziek en taal uit, uitte en blijft men zijn respect en liefde voor de medemens uiten.

Maasland