Volledig scherm
Luchtopname van de Rijn, daar waar de Rijn zich splitst in de Waal (links) en het Pannerdensch Kanaal (verderop Rijn). Foto: GPD

650 miljoen euro nodig voor veilig Rivierenland en Betuwe

TIEL - Om Betuwe en Rivierenland ook in de verre toekomst veilig te houden moet er fors geïnvesteerd worden in de verhoging, verbreding en de stabiliteit van de dijken langs de Waal, het Pannerdens Kanaal en de Rijn. Voor de noodzakelijke versterking van de dijken is een bedrag van minstens 650 miljoen euro nodig, zo heeft Waterschap Rivierenland becijferd.

Het is de bedoeling dat er tussen 2020 en 2030 gewerkt wordt aan die dijken. Om te beginnen tussen Gorinchem en Tiel, daarna volgt het traject tussen Tiel en Doornenburg en vervolgens volgen de dijken tussen Doornenburg en Heteren.

De Eerste Kamer heeft recent het nieuwe Deltaprogramma en de nieuwe Waterwet vastgesteld, waarbij nieuwe veiligheidsnormen zijn vastgesteld. „En die zorgen ervoor dat Rivierenland en Betuwe hoog op de urgentielijst staan, achter sommige plekken in Zuid-Holland en de Grebbedijk bij Wageningen”, zegt heemraad waterveiligheid Goos den Hartog.

Niet dat de situatie nu en in de nabije toekomst niet veilig is. „Integendeel, maar naar de toekomst toe zijn investeringen noodzakelijk.”

Lees een uitgebreider verhaal in De Gelderlander van dinsdag 22 november, op papier of digitaal.

Rivierenland