Volledig scherm
Horeca, een van de acht leerwerkroutes van Werkzaak © William Hoogteyling

Arbeidsongeschikten aan het werk via Werkzaak

TIEL - Inwoners van Rivierenland met een arbeidsongeschiktheidsuitkering kunnen voortaan meedoen met een project waarbij ze in twee jaar begeleid worden naar werk.

Uitkeringsinstantie UWV heeft daarvoor afspraken gemaakt met Werkzaak Rivierenland. Deze organisatie heeft al acht leerwerkroutes voor werklozen en heeft naar eigen zeggen ruimte over voor mensen met een uitkering van Wajong (jonge arbeidsongeschikten) en en Wga (gedeeltelijk arbeidsongeschikten). Voor het deel dat ze wél kunnen werken, begeleidt Werkzaak de inwoners naar een baan.

Per leerwerkroutes kunnen vier tot acht uitkeringsgerechtigden van het UWV meedoen. In één à twee jaar worden ze op weg geholpen naar een baan. Ze krijgen theorie en doen vaardigheden op op het gebied van schoonmaak, horeca, zorg, transport en logistiek, groen, techniek, klantcontactcentrum, informatie en communicatietechnologie. 

Werkzaak krijgt geld van UWV voor de opleiding en een vergoeding wanneer een deelnemer inderdaad een baan krijgt. UWV hoopt dat een praktische begeleiding mensen met een Wajong- en Wga-uitkering beter helpt om werk te vinden dan een theoretische opleiding. Bij de leerwerkroute is maatwerk het centrale woord: per deelnemer wordt gekeken wat zijn of haar mogelijkheden en beperkingen zijn, en wordt op basis daarvan een traject gemaakt dat maximaal twee jaar duurt.

De resultaten van de leerwerkroutes vallen tot nu toe behoorlijk tegen, bleek enige maanden geleden. Van de 251 deelnemers hadden maar 10 uiteindelijk een baan. 137 zaten nog in een leerwerkplaats, 114 trajecten waren gestopt. Er zijn problemen als kinderopvang en vervoer; daarnaast beheerst een aantal kandidaten de taal onvoldoende of is er een verkeerd beeld van het beroep waarvoor ze het traject gaan volgen. Dat wil niet zeggen dat iedereen die geen baan heeft, nog steeds in een uitkering zit: enige tientallen krijgen (een deel van) hun uitkering niet meer, omdat ze bijvoorbeeld verhuisd zijn of getrouwd, of omdat ze een opleiding volgen. 

Inmiddels heeft de organisatie de vooraf gedachte uitstroom van 80 procent losgelaten en mikt ze op 50 à 60, wanneer de trajecten goed lopen. De deelnemende gemeenten hebben er de afgelopen maanden bijna 1,6 miljoen euro voor betaald; Europa subsidieert hiervan naar verwachting de helft. 

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Rivierenland