Volledig scherm
Dijkbewaking in 2017 © Waterschap Rivierenland

Grote dijkenoefening rondom Tiel, kwart eeuw na de bijna-ramp

TIEL - Bijna een kwart eeuw na de bijna-ramp en evacuatie in Rivierenland houdt Waterschap Rivierenland op zaterdag 14 december een grote oefening. Zo'n driehonderd vrijwilligers en medewerkers bootsen dan een situatie na van bedreigend hoogwater in de grote rivieren. Wat in 1995 de harde realiteit was, zeker toen de Waaldijk in Ochten (en in Opijnen) begin te wankelen.

Hoogwater op de grote rivieren is dus niet denkbeeldig. Maar sinds bijna 25 jaar geleden is er wel veel veranderd. Bijna alle dijken zijn versterkt en verhoogd en er staan nog meer van dergelijke operaties op stapel. Met name langs de Waal tussen Gorinchem, Waardenburg, Tiel en Dodewaard.

Hoe sterk de dijken ook zijn, wat altijd zal blijven is de fysieke dijkbewaking. Op 14 december zullen dijkwachten de dijken langs de grote rivieren nauwkeurig nalopen. Tijdens de rondgang zien de dijkwachten ‘zogenaamd’ zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken, zoals drijfvuil, scheuren in de dijk, afkalving en wellen. Deze schades worden gemeld aan de zes dijkposten, die waar nodig maatregelen treffen. 

Patrouilles

De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Langs de dijk zijn de patrouilles per auto en te voet actief. Bewoners die in de buurt van een ‘zogenaamde schade’ wonen, worden door het waterschap vooraf op de hoogte gesteld van de oefening.

Om eventuele schrik of zorgen over de oefening vooraf weg te nemen, maar ook om duidelijk te maken dat het waterschap haar taken serieus neemt. Tijdens de oefening kijken waarnemers of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt.

Duizend kilometer

Waterschap Rivierenland, dat centraal zetelt in het hoofdkantoor in Tiel,  zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem tussen de Duitse grens en Dordrecht. Het waterschap beheert ruim 500 kilometer dijken langs de grote rivieren, en nog eens ruim 500 kilometer aan polder- en zomerkades. 

Rivierenland