Een huisje voor ladders, emmers en een brandspuit op de Biltstraat

Toen en nuElke week zet Paula Swieringa twee foto’s naast elkaar: een van lang geleden en een recente foto. Wat is er in de tussentijd veranderd? Deze week: het brandspuithuisje in de Biltstraat. Bekijk hier alle afleveringen. 

Toen er nog geen brandweerauto’s waren, stonden er verspreid over de stad blusmaterialen opgeslagen. Zo kon de brandweer toch nog redelijk snel ‘ter plaatse’ zijn in geval van een brand. De meeste blusmiddelen stonden opgeslagen in kerken, scholen of andere publieke gebouwen. Op een aantal plekken waren speciale brandspuithuisjes gebouwd, zoals hier aan de Biltstraat op de foto uit 1905.