Volledig scherm
De drukte bij het Henschotermeer is op warme dagen groot. © Cees Wouda

Kampeercentrum bij Henschotermeer onzeker

De bouw van het Kampeercentrum YMCA bij het Henschotermeer is nog lang niet zeker. Voor het nieuwe centrum moeten veel bomen gekapt worden. Ook voor andere projecten moeten bomen sneuvelen.

Het Henschotermeer bij Maarn en Woudenberg krijgt een grote opknapbeurt, maar de plannen van eigenaar Wilbertie Ruiter vallen niet in goede aarde bij de gebruikers. Sinds het recreatieschap begin 2018 de subsidiestroom heeft stilgezet, probeert Ruiter de plas te exploiteren. De eigenaar wil tot grote ergernis van de omgeving veel nieuwe gebouwen plaatsen. De buurt vreest de komst van een kermisterrein. 

De aantasting van de natuur door de nieuwbouw rond de recreatieplas is vooralsnog de grootste hobbel. Die knelpunten werden verzameld door het onderzoeksbureau SRO uit Arnhem.

Buro SRO heeft op verzoek van enkele tegenstanders het terrein van de zwemplas onderzocht. Het onderzoek richtte zich op de natuur, bestemmingsplannen, duurzaamheid en uitvoerbaarheid. Zo staat in de scan dat een nieuw te bouwen pand van kampeercentrum YMCA niet wenselijk is op het terrein. ,,Volgens bestaand beleid en het bestemmingsplan zou dat niet gerealiseerd kunnen worden’’, zegt SRO-onderzoeker Guido Yntema. ,,In dit geval moet je het bestemmingsplan herzien en goed onderbouwen waarom het wel kan. Dat is niet aan ons, maar aan de ondernemer.’’

SRO kreeg de opdracht van enkele omwonenden en ondernemers uit de buurt. De omwonenden vrezen meer overlast en moeten nu al een toegangskaartje betalen, ondernemers zijn bang voor oneerlijke concurrentie. Hun vakantieklanten moeten betalen voor het Henschotermeer, terwijl bezoekers van het vakantiepark van de eigenaar vrij toegang hebben. Op internet staat een petitie om de uitbreidingsplannen van eigenaar Ruiter te dwarsbomen.

Bomenkap

Yntema zag de volgende knelpunten voor de nieuwbouwplannen voor het Henschotermeer: voor de horeca, de activiteitenhal, de speelobjecten, de trimbaan, de verhuureenheden en het YMCA kampeercentrum moeten veel bomen worden gekapt. Daarnaast zijn bij de bodemingrepen uitbreidingen noodzakelijke bodemingrepen nodig. Daarvoor is archeologisch onderzoek nodig.

De speelobjecten, de trimbaan en het YMCA Kampeercentrum zijn gepland binnen het zogenoemde NNN-gebied. Dat is het Natuurnetwerk Nederland, een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter met elkaar en met het omringende agrarisch gebied verbinden.

,,Wij hebben de plannen getoetst aan het beleid en het bestemmingsplan’’, aldus Yntema. ,,De knelpunten die we daarbij zijn tegengekomen hebben we op een rij gezet. Niet alles blijkt te passen. Natuur is belangrijk in dit plan, want een deel van het gebied is Natuur Netwerk Nederland. Als je daar iets wil bouwen moet je aantonen dat het geen significant effect heeft op het gebied. En als je dat toch wil, moet je natuur gaan compenseren. Daar zitten haken en ogen aan.’’

Afweging belangen

De SRO moest het doen zonder onderzoeken van de initiatiefnemer. Die waren nog niet beschikbaar. Yntema: ,,Er spelen allerlei belangen. Er moet een afweging worden gemaakt wat belangrijk is. Dat hebben we niet onderzocht en dat was ook niet de opdracht. Dat is aan het bestuur van de twee gemeenten en de provincie. Vinden we natuur of economische ontwikkeling belangrijk?’’

Eigenaar Wilbertie Ruiter was niet bereikbaar voor commentaar. Ook van de tegenstanders was niemand in staat een reactie te geven.