Volledig scherm
Drukte bij de versmallingen op het Dorp in Benschop. © Karin Verhoef

Langverwachte herinrichting Dorp en Oranje Nassaustraat in Benschop komt in zicht

Het Dorp en de Oranje Nassaustraat in Benschop krijgen de komende jaren een grondige herinrichting. Het Burgemeester Schreuderplantsoen wordt opnieuw ingericht met meer parkeerplaatsen. De gemeente nodigt aanwonenden uit mee te praten op een bewonersavond op 12 december in het dorpshuis.

Het Dorp, een paar kilometer tussen de kruising met de N204 en het Boveneind Zuidzijde, is al jaren toe aan een opknapbeurt. De verharding is in slechte staat en de inrichting van de weg noemt de gemeente ‘gedateerd’. 

De huidige wegversmallingen met voorrangsregels zijn niet populair bij automobilisten. Ze zijn ooit aangebracht om de verkeerssnelheid terug te dringen. Inmiddels is de fietsstrook ter hoogte van de versmallingen slecht begaanbaar en biedt het Dorp een ‘rommelige’ aanblik, mede doordat boomwortels de verharding omhoog duwen. Ook de oevers langs de weg vereisen aandacht.

Irritatie

Wil van Doorn van het Klankbord, dat is uitgenodigd met ideeën te komen, noemt de wegversmallingen ‘ondingen’. ,,De voorrangsregel wordt niet altijd gerespecteerd en dat wekt irritatie op’’, aldus Van Doorn. ,,Daar moeten dan ook nog fietsers langs. De versmallingen zijn in het donker slecht te zien. Verder is de T-splitsing met De Lansing een gevaarlijk punt geworden vanwege de verkeersdrukte.’’ De Lansing ontsluit de nieuwe woonwijk Benschop-Oost, die twee jaar geleden gereedgekomen is.

Het eerst aan de beurt is het Burgemeester Schreuderplantsoen, in de eerste helft van 2020. De woonstraat heeft te weinig parkeerplaatsen. Omdat de straat buiten de dorpskern ligt is het bij hoge parkeerdruk niet mogelijk in een nabijgelegen straat te parkeren. Met een nieuwe inrichting wil de gemeente dit oplossen.

Riool vervangen

In de tweede helft van 2020 volgt de Oranje Nassaustraat. De straat moet open omdat het rioolstelsel aan vervanging toe is. De gemeente grijpt de gelegenheid aan voor herinrichting. Ze vraagt de mening van inwoners over een andere inrichting, snelheidsremmende maatregelen, parkeren, bomen en ander groen. Hetzelfde geldt voor het Dorp, dat in de eerste helft van 2021 op de schop moet.

De plannen staan al jaren op de rol, maar er was niet voldoende capaciteit voor uitvoering. De komende jaren trekt de gemeente veel geld uit voor wegenonderhoud. Een deel daarvan is achterstallig. Een van de oorzaken was de economische crisis.