Volledig scherm
Imam Suhayb Salam van de alFitrah-moskee © ANP/Marnix Schmidt

Omstreden alFitrah-moskee blijft inzage in documenten weigeren bij onderzoek naar buitenlands geld

Het bestuur van de alFitrah-moskee in Utrecht blijft lijnrecht tegenover de Tweede Kamercommissie staan. De commissie doet onderzoek naar financiering van moskeeën en eist inzage in stukken, om zo buitenlandse geldstromen te kunnen duiden. De moskee weigert uit principe medewerking en wijst op de vrijheid van godsdienst in Nederland.

De alFitrah-moskee in Utrecht Overvecht is volop in beeld bij de parlementaire ondervragingscommissie, die onderzoek doet naar geldstromen vanuit ‘onvrije landen’ naar moskeeën in Nederland. Omdat alFitrah weigert mee te werken en geen inzage geeft in de eigen documentatie, is de onderzoekscommissie naar de rechter gestapt, om het inzien van documenten af te dwingen.

Protocol

Volgens advocaat Van Uden heeft de Tweede Kamercommisssie ‘bij herhaling’ geprobeerd stukken van de moskee in handen te krijgen, maar zonder resultaat. Advocaat Boumanjal stelt namens alFitrah dat hij ‘onrechtmatigheden’ en ‘schendingen’ ziet in het verzoek om inzage. Volgens hem past het overleggen van alle stukken niet binnen het protocol dat geldt voor de parlementaire ondervragingscommissie. 

Boumanjal: ,,AlFitrah kreeg een brief van vier kantjes met dwingende toon. Dat was voor mijn cliënt (imam en bestuursvoorzitter Suhayb Salam van alFitrah red.) de druppel, hij voelt zich gecriminaliseerd. De commissie wil een overzicht van alle predikers en lesgevers uit alle landen, die afgelopen tien jaar naar de moskee zijn gekomen. Dat gaat alleen al om 480 predikers. Ook willen ze alle sprekers tijdens congressen en lezingen weten. Net als alle cursusleiders en álle donaties, contant en giraal. Zowel uit vrije als uit onvrije landen.’’ 

Quote

AlFitrah kreeg een brief van vier kantjes met dwingende toon. Mijn cliënt voelt zich gecrimina­li­seerd

Boumanjal, advocaat alFitrah

Bevelen 

Volgens Boumanjal passen de verzoeken niet bij de bevoegdheden van de commissie. ,,Want dit is geen parlementaire enquête.’’ Verder verwijst hij naar de inval bij alFitrah in 2016, waarbij al heel veel stukken in beslag zijn genomen. ,,U kunt niet bevelen wat mijn cliënt niet heeft. Aan de FIOD kan een cd-rom worden gevraagd met alle stukken, daar geven wij toestemming voor. Mijn cliënt staat niet eens op de lijst om ondervraagd te worden door de commissie in februari.”

Boumanjal erkent dat Nederland fundamentalistische instellingen kent. ,,Maar dat is alFitrah niet. Daar geven ze juist cursussen om te de-radicaliseren. Misschien is bij alFitrah geleerd om vrouwen geen hand te geven. Maar dat is geen fundamentalisme. En als we dat in Nederland niet willen, dan moeten we dat verbieden bij wet. Voor nu is dat een keuze, die past bij de vrijheid die we hebben in Nederland.’’

Hij voegt toe dat sinds de inval bij alFitrah in 2016 alle bankrekeningen zijn geblokkeerd, de imam en zijn vrouw de nog enige overgebleven bestuursleden zijn en er geen stukken meer zijn gemaakt sinds 2016. ,,Alles staat op een laag pitje.’’ Daar voegt hij aan toe dat nooit geld is aangenomen van ‘onvrije landen’. Wel is geld geaccepteerd uit Koeweit ‘puur liefdadigheidsgeld’. ,,Maar geen cent kwam uit Turkije of Saudi Arabië.’’

Inperking

Advocaat van Uden van de Tweede Kamercommissie wijst ook op het geldende protocol en stelt dat de verzoeken om informatie te krijgen van alFitrah wel degelijk passen binnen de wettelijk gestelde eisen rond een parlementaire ondervraging. Volgens hem is geen sprake van inperking van de vrijheid van godsdienst of vrijheid van vereniging, met het verzoek om de stukken. ,,De gevorderde informatie is te ver verwijderd van concreet belijden van geloof en legt daar ook geen beperkingen voor op.’’

Quote

We stellen niet dát er een probleem is, daar doen we juist onderzoek naar. We willen meer inzicht in invloed op religieuze organisa­ties

advocaat Tweede Kamercommissie

Van Uden benadrukt dat de ondervragingscommissie bezig is met ‘waarheidsvinding’. ,,We stellen niet dát er een probleem is, daar doen we juist onderzoek naar. We willen meer inzicht in invloed op religieuze organisaties. Wat is de omvang van dit probleem?’’ Boumanjal: ,,Ze willen dus onderzoek doen naar de hele handel en wandel van alFitrah, om de omvang van probleem te bekijken. De commissie treedt daarmee buiten het protocol van de parlementaire ondervraging. Daar wijs ik op.’’ De imam benadrukt de geldende vrijheid van godsdienst in Nederland.

De voorzieningenrechter doet morgen na 12.00 uur uitspraak.

Rapport

De moskee ligt al langer onder vuur. Vorig jaar september presenteerde het Verwey-Jonker Instituut een vernietigend rapport over alFitrah, waarin staat te lezen dat de moskee sektarische trekken heeft. Aansluiting van bezoekers bij de Nederlandse samenleving wordt volgens het rapport ontmoedigd en ook was een conclusie dat sprake is van een intimiderende en autoritair uitgedragen salafistische leer.

Het kan even duren voordat de tweets geladen zijn.