Volledig scherm
PREMIUM
Wethouder Linda van Dort (GroenLinks) © Gemeente Stichtse Vecht

Opgestapte wethouder gemeente Stichtse Vecht houdt voet bij stuk: ze wil niemand vertellen waarom ze stopt

Na het plotselinge vertrek van GroenLinks-wethouder Linda van Dort bij de gemeente Stichtse Vecht, blijft de gemeenteraad in verwarring achter. Van Dort wil ook daags na haar bekendmaking niet kwijt waarom ze precies vertrekt. Ze houdt vast aan de formulering dat ze zich daar niet vrij toe voelt na gebeurtenissen in het verleden.

Quote

Ik begrijp de verwonde­ring, maar het is een persoonlij­ke keuze na een opeenstape­ling van zaken

Linda van Dort

Veel raadsleden wijzen in dat verband op de integriteitskwestie waarin ze eerder dit jaar onderwerp van gesprek was. Anderen plaatsen kanttekeningen bij haar functioneren of vragen zich vertwijfeld af wat haar juist nu tot aftreden heeft gebracht. ,,Wordt ze bedreigd? We weten het niet”, zegt fractievoorzitter Rob Roos van de plaatselijke groepering Streekbelangen.

Zelf wil Van Dort daags na haar aftreden nog steeds op geen enkele manier ingaan op de motieven voor haar stap. ,,Ik begrijp de verwondering, maar het is een persoonlijke keuze na een opeenstapeling van zaken.” Op de vraag of de integriteitskwestie eerder dit jaar een rol speelt antwoordt ze slechts dat die kwestie ‘er is geweest'. Wat dan de aanleiding tot haar besluit juist nu is geweest? ,,Er zijn meerdere aanleidingen geweest. Het is een besef dat groeit”, aldus Van Dort. Suggesties dat sprake kan zijn van bedreiging, dan wel bijvoorbeeld een toekomstige onthulling die haar vertrek in de nabije toekomst wellicht verklaart, wil ze niet weerleggen. ,,Ik heb een mededeling gedaan en daar laat ik het bij.”