Volledig scherm
De bodem van de Biltse schatkist is in zicht. © ANP

Provincie tikt De Bilt op vingers: harde bezuinigingen zijn nu echt nodig

De Bilt moet de komende jaren concreet en fors gaan bezuinigingen om uit de financiële problemen te raken. De huidige aangekondigde bezuinigingen op het sociaal domein zijn te zacht. De Bilt moet ook stoppen met het voor zich uitschuiven van de problemen. 

Dat staat in een brief die gedeputeerde Robert Strijk (D66) aan de gemeenteraad van De Bilt heeft gestuurd. De provincie houdt de vinger aan de pols van De Bilt, omdat die gemeente de laatste jaren met steeds meer moeite haar begroting sluitend krijgt. Daarbij is het eigen vermogen van de gemeente de laatste jaren in rap tempo verdampt. Om te voorkomen dat De Bilt een zogeheten artikel 12-gemeente wordt, wil de provincie regelmatig het huishoudboekje van De Bilt controleren.

,,Wij beoordelen het meerjarig financieel perspectief van uw gemeente als zorgelijk”, schrijft Strijk aan de Biltse raad. ,,De uitdaging voor uw gemeente is om voor de begroting 2021 zowel het begrotingsjaar als de meerjarenbegroting structureel en reëel dekkend te maken. Naar ons oordeel zal de gemeente dit niet kunnen realiseren zonder dat aanvullende inkomsten worden gegenereerd of uitgaven definitief worden geschrapt”, aldus Strijk.

Risicovol

De gedeputeerde waarschuwt de gemeente er ook voor om de problemen niet steeds voor zich uit te schuiven. ,,Wij attenderen u erop dat wij het niet acceptabel achten als ieder jaar opnieuw een meerjarenraming wordt opgesteld waarbij uitsluitend in het laatste jaar financieel evenwicht is.” De aangekondigde bezuinigingen van De Bilt op het sociaal domein oordeelt de gedeputeerde als ‘risicovol’.  De gemeente houdt rekening met een paar posten in de jeugdzorg die nog onzeker zijn. 

Verantwoordelijk wethouder Dolf Smolenaers (D66) moet binnenkort op het provinciehuis tekst en uitleg geven over de financiële situatie van de gemeente De Bilt. De gemeenteraad wil op korte termijn een speciale raadsinformatieavond beleggen, waarbij in aanwezigheid van de provincie en het college over de financiële situatie wordt gesproken. Raadslid Erik den Hertog (Bilts Belang) deed dit voorstel afgelopen week. Peter Schlamilch (Forza De Bilt) wil de brief van de gedeputeerde op de agenda van de gemeenteraad zetten.