Huis Doorn is een van de musea die doorgaans op subsidie van de provincie kan rekenen.
Volledig scherm
Huis Doorn is een van de musea die doorgaans op subsidie van de provincie kan rekenen. © Rose Carry Lokin

Provincie Utrecht wil bedrijven en cultuursector extra ondersteunen in coronacrisis

De provincie Utrecht bekijkt hoe ze zich, buiten de landelijke maatregelen, kan inspannen voor het midden- en kleinbedrijf in de provincie. Ook de cultuur- en recreatiesector, die hard wordt getroffen door het wegvallen van inkomsten als gevolg van het coronavirus, krijgt extra aandacht.

Het voornemen is genomen nadat alle gevolgen van de coronacrisis in Utrecht zijn bekeken. Landelijk en regionaal zijn er afspraken gemaakt, maar een taskforce moet erop gaan toezien waar de provincie extra kan bijspringen rond de aanpak van het virus en de gevolgen van de coronacrisis op de regionale samenleving en economie.

Daarbij wordt qua bedrijvigheid vooral gedacht aan het midden- en kleinbedrijf. ,,Daar waar de huidige ondersteunende maatregelen onvoldoende werken voor groepen van ondernemers, en dit zeer waarschijnlijk niet de bedoeling is van het kabinet, geven we dit door via onze relaties met het ministerie of kijken we wat we zelf willen en kunnen doen”, zegt gedeputeerde Robert Strijk.

Festivals

Daarnaast heeft de provincie als opdrachtgever ook grote aandacht voor de cultuur- en erfgoedsector en de toeristische en recreatiesector, die acuut geen inkomsten meer hebben als gevolg van de coronacrisis. Het gaat in eerste instantie om organisaties waarmee ze al langer een financiële relatie heeft, zoals gesubsidieerde festivals,  kastelen en musea. Bekeken wordt hoe die ondersteund kunnen worden. Een mogelijkheid is dat subsidie bijvoorbeeld niet wordt teruggevorderd als er al kosten zijn gemaakt voor activiteiten die als gevolg van coronamaatregelen niet doorgaan.

Bij alles wordt gekeken naar wat andere overheden al doen en hoe de provincie daarop aan kan vullen. Dat betekent dus niet dat er altijd extra financiële steun te krijgen is. Voor de toeristische sector lopen er bijvoorbeeld al gesprekken voor een steunpakket vanuit het Rijk.

Openbaar vervoer

Hetzelfde geldt voor vervoersbedrijven. Toch zorgt de provincie ervoor dat die in de regio Utrecht — in afwachting van landelijke steun — niet in de problemen komen, en de komende maanden kunnen blijven rijden met onder meer bussen en regiotaxi’s. Daartoe worden voorschotten uitgekeerd.

Wat betreft de noodkreet van huis-aan-huisbladen, die in acute nood verkeren nu advertentie-inkomsten zijn weggevallen, wil de provincie met spoed naar concrete ondersteuning zoeken.

Naast dit alles gaat de provincie de komende tijd soepeler om met termijnbetalingen en subsidievereisten.