Volledig scherm
De Tenesseedreef op bedrijventerrein Overvecht. © Google Streetview

Utrecht ziet coffeeshop op bedrijventerrein wel zitten

Diverse regels, wetten en verordeningen staan een coffeeshop op bedrijventerrein Overvecht in Utrecht niet in de weg. Dat schrijven burgemeester en wethouders vandaag aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad had om opheldering gevraagd na de aanvraag voor een drive-in-verkooppunt voor wiet aan de Tenesseedreef.

Omwonenden en omliggende bedrijven zijn kritisch op het plan. Het bedrijventerrein Overvecht kwam de afgelopen jaren diverse keren met criminaliteit in het nieuws. Er waren schietpartijen, diverse politie-invallen en een illegale sigarettenfabriek. 

Drive-in

Utrecht heeft in 2015 uitgesproken maximaal zeventien coffeeshops binnen haar grenzen te gedogen. Daarvan is één plek gereserveerd voor een sociaal cannabis-experiment en twee andere voor een drive-in coffeeshop, aan een doorgaande weg, aan de rand van de stad.

Eén daarvan is inmiddels aan de Vlampijpstraat gerealiseerd. Van de resterende mogelijkheid wil een exploitant gebruikmaken door aan de Tenesseedreef, in het meest recente noordelijk deel van het bedrijventerrein, een coffeeshop te openen.

Bestemmingsplan

Quote

Illegali­teit is hier nog steeds aan de orde en zolang we de veiligheid nog niet op orde hebben, moet je dit hier niet doen

Simon Fortuyn, Voorzitter ondernemersvereniging Overvecht

De grond onder het beoogde pand voor de coffeeshop is in erfpacht uitgegeven en laat geen horecagebruik toe. Datzelfde geldt voor het bestemmingsplan. Toch zien burgemeester en wethouders mogelijkheden voor realisatie van de coffeeshop mits aan een reeks voorwaarden wordt voldaan.

Utrecht is dan bereid de erfpachtvoorwaarden te wijzigen en een omgevingsvergunning af te geven, gevolgd door een exploitatievergunning. Tegen die laatste twee kunnen belanghebbenden bezwaar maken, eerst bij de gemeente, dan bij de bestuursrechter en eventueel daarna bij de Raad van State.

Voor de exploitatievergunning verleend kan worden, ondergaat de ondernemer een toets volgens de wet Bibop. Daarbij wordt gekeken naar mogelijke belangen en verbanden met criminaliteit en de risico’s daarop. Daarnaast moet de ondernemer aan voorwaarden voldoen, zoals niet leveren aan jongeren onder achttien jaar, niet aan klanten die hun auto fout parkeren en het beperken van andere overlast in de omgeving. Daarnaast moet de ondernemer zich houden aan landelijke gedoogrichtlijnen voor coffeeshops.

Onbedoeld bij-effect

Voorzitter Simon Fortuyn van de ondernemersvereniging Overvecht ziet dat de gemeenteraad met de eventuele komst van een coffeeshop naar het gebied in haar eigen kuil valt. ,,Het gedoogbeleid is prima, maar dit is een onbedoeld bij-effect. Het gebied is in revitalisering, maar illegaliteit is hier nog steeds aan de orde en zolang we de veiligheid nog niet op orde hebben, moet je dit hier niet doen.’’ 

Het zou volgens Fortuyn de gemeenteraad sieren als ze aan geeft dat dit niet echt bedoeling was van het beleidsplan uit 2015. ,,Overvecht is er gewoon nog niet aan toe. Dat is geen principiële zaak. Ik heb niets tegen coffeeshops, maar wel hier en nu. Misschien dat het over vijf jaar kan.’’ Fortuyn kondigt aan zeker gebruik te gaan maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.