Volledig scherm
Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) bracht in oktober vorig jaar met Koning Willem Alexander al eens een bezoek aan de wijk Overvecht. De nadruk van het bezoek lag op vernieuwingen in de woningmarkt en de energietransitie. © Foto: Hans Roggen

Woondeal: minister Ollongren neemt achterstandswijk Overvecht onder haar hoede

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil achterstandswijk Overvecht onder haar hoede nemen. Met het inbrengen van kennis en expertise op het gebied van onder meer verbetering en verduurzaming van woningen, onderwijs en veiligheid hoopt ze samen met de gemeente Utrecht de leefbaarheidsproblemen in de wijk te keren.

Dat staat in de woondeal die Ollongren zojuist met de provincie en zestien regiogemeenten heeft gesloten. In navolging van onder andere Den Haag en Rotterdam moeten ook in de regio Utrecht, waar de druk op de woningmarkt hoog is, bestuurlijke afspraken ertoe leiden dat versneld tienduizenden nieuwe huizen worden gebouwd. Ook moeten misstanden op de woningmarkt, zoals ‘excessieve huurprijzen’, worden bestreden.

Volgens de Utrechtse wethouder Kees Diepeveen (GroenLinks, wonen) is de deal een erkenning van het ministerie dat ‘Utrecht ertoe doet’ en dat ‘Utrecht voor belangrijke opgaven staat’. ,,Dit vormt het begin van een langjarige samenwerking. Samen zoeken we verder naar manieren om de hoge bouwproductie te realiseren, nieuwe locaties bereikbaar te houden en te financieren. Dat lukt alleen door samen te werken.’’

Tot 2025 zijn er in de regio voldoende plannen (67.000 woningen) om aan de vraag te voldoen. Echter tot 2040 is dit niet geval. Voor 37.000 tot 54.000 woningen moeten nog nieuwe locaties gevonden worden. Daarover worden pas later keuzes gemaakt, maar duidelijk is wel dat de A12-zone (tussen Oudenrijn en Lunetten) in beeld is, evenals het stuk, aan weerszijden van de A12, tussen Woerden en Driebergen.

Echt concreet wordt de set afspraken met de minister en de provincie echter nauwelijks. Samenwerking is de rode draad. Zodat de huidige regels wat opgerekt kunnen worden en projecten versneld kunnen worden, bijvoorbeeld door de Crisis- en herstelwet in te zetten. Het document staat vooral vol voornemens en afspraken die verder moeten worden uitgezocht.

Middenhuur

Diepeveen geeft toe dat hij de woondeal (‘een grote aangeklede agenda’) op veel punten ook liever ‘een slag concreter’ had gezien. ,,Bijvoorbeeld als het gaat om meer sturing op middenhuur in relatie tot de oppervlakte van de woningen. In Utrecht hebben we daar al afspraken over gemaakt met ontwikkelaars, maar het zou helpen als het rijk daar ook iets juridisch onder legt.’’

Ook had de wethouder liever gezien dat de minister al een stap verder zou zijn geweest met de zogeheten ‘noodknop’. Hiermee kunnen gemeenten aan de hand van een percentage van de WOZ voorkomen dat er heel hoge huren gevraagd worden. De minister is nu nog bezig met de uitwerking van deze maatregel. Ollongren streeft ernaar om – als het tot een wetswijziging komt – die per januari 2021 in te voeren.

Bereikbaar

De Merwedekanaalzone, de belangrijkste woningbouwlocatie binnen de stad Utrecht, wordt als één van de locaties genoemd waar versneld gebouwd moet gaan worden. Volgens Diepeveen moet het mogelijk zijn om in dit gebied tot zo’n 10.000 nieuwe woningen te bouwen. Om dit mogelijk te maken hebben partijen met elkaar afgesproken onder meer te kijken naar oplossingen om de nieuwe wijk dan ook goed bereikbaar te houden. 

Of er in de regio werkelijk het benodigde aantal woningen bij komt de komende jaren, is zeer de vraag. Torenhoge bouwprijzen, tekorten aan materialen of gebrek aan kundige handjes bij bouwbedrijven met nu al overvolle orderportefeuilles spelen daarbij ook een belangrijke rol.

Volledig scherm
© Rijksoverheid