1. Mening | Nu al tobben over hoe het verder moet
  Lezersbrieven

  Mening | Nu al tobben over hoe het verder moet

  Donderdagochtend was er alleen maar spijt over zijn uitgebrachte stem. Een stem die de BBB naar de overwinning bracht. Hij had enkel een tegengeluid willen laten horen, een vuist willen maken tegen het huidige politieke klimaat. Ik had hem nog gewaarschuwd, maar niets hielp. Een verzetsmonument was het. Steeds vaker. Nu oogstte hij de revenuen van zijn gedrag. Eigenlijk zou een overwinnaar dit uitbundig moeten vieren. Hij niet, hij tobt nu al over hoe het verder moet. Boos was hij ook. Hij kon niks hebben vandaag. Morgen vast ook niet. Misschien stemmen ze daarom in Frankrijk twee keer: de eerste keer op de golven van hun emoties en de tweede keer met hun verstand. Dat moeten ze eigenlijk overal doen want kennelijk regeert wereldwijd de amygdala en niet de prefrontale cortex. Door twee keer te stemmen voorkom je in ieder geval: ‘Oe gotte wa he’k gedoan’. En dat met alle gevolgen van dien.
  's-Hertogenbosch
 1. Stelling | De waterschappen moeten onderdeel worden van een ministerie, schaf verkiezingen af.

  Stelling | De waterschap­pen moeten onderdeel worden van een ministerie, schaf verkiezin­gen af.

  Misschien halen we hier een oude koe uit de sloot, maar zo vlak voor de waterschapsverkiezingen dringt de vraag zich toch weer op: waarom valt Rijkswaterstaat onder een ministerie en hebben waterschappen een eigen, democratisch gekozen bestuur? Dat laatste valt historische gezien wel te verklaren: de waterschappen zijn eeuwenoud en waren altijd van cruciaal belang omdat ons landje altijd moest strijden tegen het water.
  's-Hertogenbosch
 2. Mening | Met een big smile het podium betreden, voelde ik als beledigend
  Lezersbrieven

  Mening | Met een big smile het podium betreden, voelde ik als beledigend

  Petje af voor de heer Van der Lee voor de respectvolle en vooral duidelijke presentatie van het rapport over de gaswinning en de daaruit voortvloeiende ellende van de Groningers. Duidelijke taal werd niet geschuwd! [BD 25 februari; Groningers opgelucht: ‘We zijn niet gek geweest’]. Het optreden van Vera Bergkamp daarna kwam als uitermate knullig op mij over en waarschijnlijk ook op de aanwezigen. Met een big smile het podium betreden voelde ik als beledigend. Over de afwezigheid van meneer Rutte vroeg ik me af of dit als minachting richting Groningen gezien moet worden of als lafheid, wetende dat hij niet positief uit dit rapport naar voren zou komen. Laten we hopen dat Nederland zich dit op 15 maart herinnert én ernaar handelt.
  's-Hertogenbosch
 3. Stelling | Opzettelijk te groot gebouwde villa moet inderdaad worden gelegaliseerd
  BD

  Stelling | Opzette­lijk te groot gebouwde villa moet inderdaad worden gelegali­seerd

  Willens en wetens heeft de eigenaar van deze villa in Bruchem de regels overtreden. De nok is 77 centimeter te hoog, het totale volume ongeveer twee keer te groot. En nu? Legaliseren, zegt de gemeente Zaltbommel - de wethouder heeft er pijn van in zijn buik. Maar eigen juristen schatten in dat het voor de rechter een kansloze zaak wordt. De gemeente legt zich er dus al bij voorbaat bij neer. Onze stelling van vandaag: de villa legaliseren is in dit geval beter dan de zaak voor de rechter brengen.
  's-Hertogenbosch
 4. Stelling | Bij zó veel hardrijders ligt het niet alleen aan bestuurders, maar ook aan de weg.

  Stelling | Bij zó veel hardrij­ders ligt het niet alleen aan bestuur­ders, maar ook aan de weg.

  De verse flitscijfers laten het nog maar eens zien: er zijn wegen waar in een jaar tienduizenden automobilisten te hard rijden. Iedereen weet dat het niet mag, dus goed is te hard rijden natuurlijk niet. Maar als het op bepaalde wegen zo vaak gebeurt, wordt het dan niet ook een beetje uitgelokt door de inrichting van de weg? Dat is de stelling voor vandaag: Als ergens té veel hardrijders zijn, ligt het ook aan de inrichting van de weg. Die moet worden aangepast.
  's-Hertogenbosch
 1. Mening | De boerenstand hebben we in Nederland hard nodig
  Lezersbrieven

  Mening | De boeren­stand hebben we in Nederland hard nodig

  Wie het artikel over Caroline van der Plas zo vlak voor de provinciale verkiezingen leest, krijgt nou niet meteen de indruk dat men hier in Brabant op haar zit te wachten [BD 23 februari; ‘De gewiekste trucjes van Caroline van der Plas’]. Tijdens het lezen van het stuk krijg ik het idee dat het door een gevestigde partij is aangeleverd en klakkeloos gepubliceerd is. Het probleem met het stikstofdebat is dat niemand het weet. Hoogleraren op het gebied van stikstof lopen er hier in Nederland voldoende rond en zitten echt niet op één lijn. Het is maar wie jouw politiek goedgezind is die je aan het woord laat. Verder in het artikel onder de noemer ‘kalk’ durf ik gerust te stellen dat hier niks van klopt maar het is te ingewikkeld om dit in een paar zinnen uit te leggen. Caroline komt op voor het behoud van de boerenstand in Nederland en die hebben we hard nodig omdat voedsel steeds duurder gaat worden. Dat proces is nu al ingezet.
  's-Hertogenbosch
 2. Mening | Een stadionverbod, hier en waar dan ook ter wereld
  Lezersbrieven

  Mening | Een stadionver­bod, hier en waar dan ook ter wereld

  Een fan stormt het veld op en mishandelt een keeper. Nu vindt zijn advocaat dat deze figuur heel zielig is want hij krijgt haatmail [BD 27 februari; Haatmail treft gezin ‘veldbestormer’ PSV, zijn advocaat is boos op Marcel Brands]. Denk eens na, hoe zal de keeper en de rest van de teams zich voelen? Je niet meer veilig voelen als je een potje gaat voetballen. Deze man en zijn hele familie moeten een levenslang verbod krijgen om naar een wedstrijd te gaan, hier en waar dan ook ter wereld. Hij verpest alles voor de echte fans en zet voetbal in een negatief daglicht. Ik ben het helemaal eens met de uitspraak van de directeur van PSV: levenslang stadionverbod. Maar dan ook voor alle andere sportevenementen ter wereld.
  's-Hertogenbosch
 3. Mening | De buurtbus; onmisbaar én voor iedereen
  Lezersbrieven

  Mening | De buurtbus; onmisbaar én voor iedereen

  Als chauffeur op de buurtbus in de regio Hilvarenbeek volg ik met belangstelling berichten in de krant over het openbaar vervoer. Het valt me steeds op (en het stoort mij) dat het fenomeen ‘buurtbus’ daarbij volledig onvermeld blijft. En dat terwijl de Arriva buurtbussen in Noord-Brabant gewoon onderdeel uitmaken van het openbaar vervoer, waar iedereen met de ov-kaart gebruik van kan maken. En de buurtbus is niet alleen bedoeld ‘voor oude mensen’, zoals ik helaas zo vaak moet horen. In het Brabants Dagblad van 14 februari [‘Maak het netwerk hoogwaardig’) houdt Raf Daenen uit Westelbeers een pleidooi voor behoud van een breed netwerk van openbaar vervoer, met name op het platteland. Hij maakt zich terecht zorgen over het vervallen van onrendabele buslijnen in het streekvervoer. Helaas laat hij daarbij onvermeld dat er op het platteland wel buurtbussen rijden en ook blijven rijden (ook in Westelbeers). Deze bussen worden bestuurd door vrijwilligers en rijden in Noord-Brabant en elders in Nederland juist op trajecten tussen plattelandsgemeenten waar de streekbussen niet rijden (en ook nooit gereden hebben). In de regio Hilvarenbeek rijden we zes dagen per week en vervoerden we in 2022 bijna 25.000 passagiers. De buurtbusvereniging Hilvarenbeek groeit nog steeds en telt inmiddels zestig chauffeurs. Opheffing van buurtbuslijnen is niet aan de orde. Bij de recente berichtgeving over de staking van de buschauffeurs van Arriva werd helaas niet vermeld dat de buurtbussen wel gewoon reden, met als gevolg dat we passagiers misliepen. Een gemiste kans. Want de buurtbus is er, voor iedereen!
  's-Hertogenbosch
 1. Mening | De grootste fout was het sluiten van alle grenskantoren
  Lezersbrieven

  Mening | De grootste fout was het sluiten van alle grenskanto­ren

  In het Schengenverdrag is geregeld dat er op dit moment tussen 27 Europese landen vrij verkeer van personen en goederen mogelijk is. Op 14 juni 1985 ondertekenden de regeringsleiders van België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk het Verdrag van Schengen. Ze kwamen overeen de personencontrole aan hun gemeenschappelijke grenzen af te schaffen. Met de steeds maar toenemende criminaliteit snap je niet dat iedereen tegenwoordig zomaar door alle Schengenlanden kan reizen. Het rare is dat criminelen en kwaadwillende personen, zeker over land, geen strobreed meer in de weg wordt gelegd. Oké, grenscontroles zoals in mijn tijd (1971-1975) als marechaussee aan de Duitse grens, toen bijna iedereen werd gecontroleerd bij inreis op geldige reisdocumenten, is misschien wel een beetje te veel van het goede. Maar helemaal geen controle zoals nu, dat is het toch ook niet. De grootste fout destijds was het sluiten van alle grenskantoren. Het was beter geweest om al die grensovergangen gewoon te blijven bezetten met marechaussee en douane. Criminelen en kwaadwillenden weten dan dat er controle binnen de grenzen van al die Schengenlanden plaats kan vinden. En controle is waar dit soort figuren liever niet mee te maken willen hebben. Of valt dit dan ook onder etnisch profileren? De rechtszaak werd mede aangespannen door Mpanzu Bamenga uit Eindhoven [BD 15 februari; ‘Gerechtshof: Marechaussee mag niet etnisch profileren’]. Hij werd een paar jaar geleden uit de rij gepikt door de marechaussee en is nu blij met het verbod op etnisch profileren. Je vraagt je af of die rechters bij het gerechtshof wel van deze tijd zijn om zich uit te spreken over hoe de doorgewinterde marechaussee-professional, die goed in staat is het kaf van het koren te scheiden, zijn/haar werk moet doen. Voor al die marechaussees die nu onder een vergrootglas liggen, wordt met deze uitspraak hun werk haast onmogelijk gemaakt.
  's-Hertogenbosch
 2. Mening | ‘Alleen nog maar roodwitgeel anders kom je de kroeg niet meer in’

  Mening | ‘Alleen nog maar roodwit­geel anders kom je de kroeg niet meer in’

  Jarenlang (zeker 40 jaar) met heel veel plezier dit feestje gevierd. Met om mij heen blauwe kielen, zwarte jasjes en roodwitgele sjaals, maar vooral ook al die inventieve creaties waarin Oeteldonkers!!, een leuke rol speelden en in kroegen veel Interactie hadden. Helaas, dat kan niet meer. Alleen nog maar roodwitgeel anders kom je de kroeg niet meer in. Dus, als je met een leuke act de intocht hebt gelopen, moet je eerst terug naar huis om je kieltje aan te trekken?? Als ik boven uit mijn raam kijk, Verwersstraat, zie ik alleen nog maar zwarte jasjes en blauwe kielen. ‘Lekker mekkelik’. Prima, ook dat moet kunnen maar sluit echte originele carnavalsvierders niet uit.
  's-Hertogenbosch
 3. Mening | ‘Onze rechtsstaat biedt vooral bescherming aan mafkezen en criminelen’
  Lezersbrieven

  Mening | ‘Onze rechts­staat biedt vooral bescher­ming aan mafkezen en criminelen’

  De column van Tony van der Meulen over de intimidatie van minister Kaag vond ik ongewoon scherp, maar ik kon me er desondanks heel goed in vinden [BD 21 februari; ‘Niet geïnteresseerd in discussie, alleen lekker schelden tegen Kaag’]. We moeten ons hierbij wel realiseren dat we dit in Nederland allemaal zelf laten gebeuren. We hebben de rechtsstaat zodanig ingericht dat er vooral bescherming is voor mafkezen en criminelen. Waarom is het zo moeilijk om deze lui op te pakken en vast te zetten?
  's-Hertogenbosch
 1. Mening | Zet hovercrafts in naar de Waddeneilanden
  Lezersbrieven

  Mening | Zet hover­crafts in naar de Waddenei­lan­den

  Ik zit met stijgende verbazing te lezen dat de veerdienst naar Ameland in toenemende mate diensten moet laten vervallen doordat de vaargeul dichtslibt [BD 6 februari]. Ik meende ook te hebben begrepen dat dit wordt veroorzaakt doordat het slib, wat door baggerbedrijven uit de vaargeul wordt gehaald, niet op grote afstand mag lossen maar dat in de buurt van de vaargeul moet doen. Is dit niet een schoolvoorbeeld van dweilen met de kraan open? Nu wordt aangegeven dat de jaarlijkse kosten circa 9 miljoen euro bedragen. Maar zouden de ambtenaren van Rijkswaterstaat niet op de hoogte zijn van de hovercraft? Die onderhield vele jaren de verbinding tussen Dover en Calais. Een hovercraft gaat over en niet door het water, met andere woorden: geen problemen meer met dichtslibben van vaargeulen. Met een hovercraft kunnen dus de baggerkosten worden bespaard. Daarbij is de hovercraft zeer snel waardoor hoogstwaarschijnlijk kan worden volstaan met slechts één hovercraft die alleen maar op- en neer hoeft te varen. Natuurlijk moet er nog een hovercraft klaarstaan mocht de ene uitvallen en/of in onderhoud gaan. Als ook de andere veerdiensten van hovercrafts gebruik gaan maken (naar Texel en Terschelling), kunnen ook daar de kosten van baggerwerkzaamheden worden bespaard.
  's-Hertogenbosch
 1. Mening | Ik lees de column van Daan Rot wel voor u
  Lezersbrieven

  Mening | Ik lees de column van Daan Rot wel voor u

  Hoe toepasselijk dat er naast het ingezonden stukje over de column van Daan Rot een ander staat met de titel ‘Ga iets leuks doen’ [BD 14 februari]. Dat raad ik Tinie van Haastert in dit geval ook aan. Naast mij en mijn moeder zullen er velen zijn die elke zaterdag graag de column van Daan Rot lezen. Fans van Jan, maar zeker ook familie en vrienden die zelf in de afgelopen tijd partners, ouders en anderen zijn verloren. De herkenning van de pijn en het weer doorgaan met leven zijn groot. Het is een van de stukken die ik op zaterdag lees. Fijn dat u uw hart heeft gelucht, het lijkt me dat Daan dat op deze wijze ook elke week doet. U hoeft haar column niet te lezen, dat doe ik dan wel voor u.
  's-Hertogenbosch
 2. Mening | ‘Onbedoeld te hard naar ongevaccineerden’ zijn lege woorden
  Lezersbrieven

  Mening | ‘Onbedoeld te hard naar ongevacci­neer­den’ zijn lege woorden

  Een late reactie op het artikel ‘Onbedoeld te hard naar ongevaccineerden’ van vrijdag 3 februari. Ik ben natuurgeneeskundige en een van de ongevaccineerden, en ben diverse keren uitgelachen en ook apart gezet. Ik weet dat er wel degelijk alternatieven waren voor ‘de prik’ . Maar dat mocht niet bekend worden, want de spuiten die ingekocht waren, moesten gesleten worden aan de ‘gewone man’. Die ontzettend bang gemaakt werden, en aangemoedigd om toch vooral ‘de prik’ te nemen. Ik heb me bedreigd gevoeld toen Hugo de Jonge zei: ‘We weten alle postcodes, en ieder huis en elke arm wordt gevonden’. En: ‘Het heeft iets decadents om te denken dat je kunt bedanken voor het enige middel dat ons uit de crisis helpt’. Wat een arrogantie van iemand zonder medische kennis! Toen dokter Rob Elens uit Asten een alternatief middel inzette waarmee hij veel mensen uit het ziekenhuis hield, en die het allemaal overleefden, moest hij duizenden euro’s boete betalen aan de Inspectie Gezondheidsdienst! Ik mocht niet binnen bij Theater aan de Parade, omdat ik ‘de verkeerde test’ had gedaan. Het was dezelfde test als bij de reguliere aanbieders, maar ik werd afgekapt toen ik een gesprek wilde voeren. Hoezo ‘in gesprek gaan’? Het werd me onmogelijk gemaakt door een leidinggevende: ‘Mevrouw, ik ga met u niet in discussie’! Notabene terwijl buiten mensen snotterig stonden de wezen met een toegangsbewijs en wél binnen mochten voor een voorstelling, kon ik teleurgesteld naar huis. Iemand die vanuit overtuiging bezig is met gezondheid. Mooie, lege woorden van een minister-president die nergens verantwoording voor neemt. Het wordt tijd voor een ander geluid.
  's-Hertogenbosch
 1. Mening | De cartoon over de Zonnebloem berust op leugens
  Lezersbrieven

  Mening | De cartoon over de Zonnebloem berust op leugens

  Hoe goedkoop kun je iets of iemand afzeiken? En dan ook nog eens berust op 100 procent onwaarheid. Ik doel op de cartoon in BD van 8 februari over de Zonnebloem. Ik kreeg die gisteren onder ogen op het moment dat ik een plaatselijke activiteit voor 70 personen ging openen. De cartoon berust ook nog eens op leugens, onwaarheden. Noem mij één voorbeeld van een (grote) activiteit waarbij ook werkelijk slechts drie gasten op kwamen dagen. Dan krijg je van mij vijftig voorbeelden van grote of groepsactiviteiten met minimaal 25 personen. Ook een leuke manier om al onze vrijwilligers te bedanken, deze cartoon. Laat ik maar stoppen met mijn kritiek. Het kwaad is geschied, maar ik zal het niet vergeten. En de hoge pet die ik op had van de plaatselijke krant heb ik sindsdien ook maar afgezet. Ik hoop dat jullie in de toekomst iets beter nadenken (en controleren) voor je iets plaatst.
  's-Hertogenbosch
 2. Bambi was een ree
  Lezersbrieven

  Bambi was een ree

  Wanneer Annemarie Haverkamp beweert dat Bambi de naam van een Amerikaans muildierhert of zo zou zijn, mist ze kennis van zaken [BD 4 februari; Z-bijlage; ‘Ook om de Veluwe staat ’n hek’]. In 1923 publiceerde Felix Salten zijn boek Bambi, ein Lebensgschichte aus dem Walde, als een geromantiseerde beschrijving van het leven van het Europese reewild. Dat ze bij Disney in hun film een fantasiehert met een vertakt gewei verzonnen hebben, dat in een bos met skunks leeft, is de reden waarom nu eigenlijk alle kleine hertensoorten, ook damherten, als bambi’s betiteld worden. Maar daar was de auteur van de echte Bambi het niet mee eens. Dat echte reeën nooit in hertenkampen te zien waren, is het gevolg van hun levensgevaarlijke vechtlust, ten aanzien van zowel mensen als dieren, ook hun eigen soort.. Tamme damherten zijn veel verdraagzamer, die kunnen best in een omheind overbevolkt hertenkamp overleven, ook al is onze minister het daar niet mee eens.