Bedreigde Belgische minister: 'Zullen nooit strijd opgeven'

28 september 2022

,,Het is naïef van die gangsters om te denken dat ze ons met bedreigingen klein zullen krijgen. België zal nooit een narcostaat worden. Wij geven de strijd nooit op.” Justitieminister Vincent van Quickenborne is nog moedig en strijdvaardig, op dag vijf in het safehouse nadat een groep Nederlanders hem probeerde te ontvoeren.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media