Natuur en boer staan eigenlijk dicht bij elkaar

16 november 2022

De komende tijd zullen steeds meer boeren door het toenemende stikstof probleem moeten stoppen. Met name in Natura 2000 gebieden. De Brabantse Wal bestaat voor het grootste gedeelte uit Natura 2000 gebied, en 70% van de boeren die zich hier in de buurt bevinden zullen met de maatregelen te maken krijgen. Het zal neerkomen op stoppen of omvormen door natuurinclusief te gaan boeren.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media