Volledig scherm
Met de klok mee: Peter Drenth (gedeputeerde Gelderland), Louise Vet (hoogleraar WUR), Herman Bakhuis (bestuurder bij LTO en melkveehouder), Bart Kemp (boerenactieleider), Johan Vollenbroek (voorzitter milieuorganisatie MOB), Antoon Kanis (D66-Statenlid). © Erik van 't Hullenaar, Herman Stöver, Eigen beeld, ANP, provincie Gelderland

Gelderlander houdt Boerendebat: Is er nog toekomst voor boeren in Nederland?

WAGENINGEN - Voor het eerst in de stikstofcrisis gaan direct betrokkenen rechtstreeks met elkaar in debat over de toekomst van boeren. Dat gebeurt morgenmiddag tijdens het Boerendebat van de Gelderlander in Wageningen. Deelnemers reageren hier alvast op de stelling: is er nog toekomst voor boerenbedrijven in Nederland?

Bart Kemp, schapenhouder uit Ede, initiatiefnemer van het boerenprotest Agractie:

,,Voor boerenbedrijven rondom beschermde Natura 2000-natuurgebieden is door de voorgenomen regelgeving geen toekomst meer. Ook zal de (financiële) druk op overblijvende bedrijven onacceptabel toenemen, doordat stikstofrechten uit de sector opgekocht worden door projectontwikkelaars en industrie.”

Peter Drenth (CDA), Gelderse landbouw-gedeputeerde en namens alle provincies op zoek naar oplossingen voor het stikstofprobleem: 

,,Boeren kunnen prima blijven boeren in de omgeving van een Natura 2000-gebied. Het beleid is er niet op gericht dat te veranderen. Anders zouden we geen agrarische sector overhouden in Gelderland en dat kan ik me niet voorstellen. Net zomin als een Gelderland zonder natuur.”

Johan Vollenbroek, voorzitter van de Nijmeegse milieuorganisatie MOB die stikstofbeleid heeft aangekaart bij de rechter:

,,Het is eerder de vraag of het boerenbedrijf de moordende concurrentie op de wereldmarkt overleeft. Ik denk van niet. De schaalvergroting zal blijven toenemen, met nog meer boeren die noodgedwongen zullen uitstappen. Bij een normale rentestand en zonder subsidie zouden nu al weinig boeren financieel overleven.”

Quote

Boeren kunnen prima blijven boeren in de omgeving van een Natura 2000-ge­bied. Het beleid is er niet op gericht dat te veranderen.

Peter Drenth

Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen en voorzitter van Deltaplan Biodiversiteitsherstel:

,,De boerensector moet veranderen, naar een kringlooplandbouw. Zodat de biodiversiteit weer toeneemt, want ons landschap is zo verschaald. We hebben te lang alleen maar gedacht aan produceren als het om de agrarische sector gaat. Maar die verandering moet wel gebeuren in samenwerking met de boeren.”

Herman Bakhuis, melkveehouder en vicevoorzitter LTO-vakgroep Melkveehouderij:

,,Nederlandse boeren zijn de toekomst: voor een platteland waar we kunnen wonen, werken en recreëren; voor goed en gezond voedsel, en voor kennis en kunde waar de hele wereld baat bij heeft. Dat moeten we beschermen en stimuleren. Als de land- en tuinbouw door knellende regelgeving verdwijnt dan is dat een ramp: voor het platteland, de consument en Nederlands leiderschap.”

Antoon Kanis, Gelders Statenlid namens D66, zoon van een melkveehouder:

,,Mijn antwoord is volmondig ‘ja’. Maar wel in een ander systeem dan dat we nu hebben. Een systeem dat werkt voor mens, dier, natuur en milieu. De kringlooplandbouw, waarin varkens resten eten uit de voedingsmiddelenindustrie, kippen insecten te eten krijgen en koeien het gras dat overal in Nederland groeit. Akkerbouwers en melkveehouders verzorgen ons landschap en mogen daar ook voor beloond worden.”

Het Boerendebat wordt  vrijdag 11 oktober gehouden van 16 tot 18 uur in gebouw Forum op de Wageningen Universiteit, Droevendaalsesteeg 2. Lezers kunnen hierbij aanwezig zijn. Aanmelden via i.dulos@gelderlander.nl 

De Vallei