Volledig scherm
De nieuwe weg over de Wageningen Campus zou door het Dassenbos (boven op de foto) moeten lopen. © Tamara Reijers

Ook de provincie is blij met milieu-advies Campusroute Wageningen

WAGENINGEN - Tegenstanders van de aanleg van de nieuwe Campusroute in Wageningen hebben nogal wat hoop geput uit de kritiek van de commissie milieu effect  rapportage (mer) op de provinciale plannen. Maar ook het provinciebestuur is blij met het advies en ziet het niet als een sta-in-de-weg voor de Campusroute.

De provincie Gelderland werkt aan een betere bereikbaarheid van Wageningen en Food Valley en wil dat doen door de aanleg van een nieuwe weg ten noorden en westen van de Campus, tussen de Mansholtlaan en de kruising Nijenoord Allee/Mondriaanlaan. Voordat de provincie een definitief besluit neemt over de aanleg van de weg, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffect–rapport. De Commissie m.e.r. adviseert de provincie - onder meer - om in het milieueffectrapport de doelstelling van het project Campusroute helder te omschrijven. Gaat het alleen om de verbetering van de doorstroming van het verkeer of bijvoorbeeld ook over de oversteekbaarheid en veiligheid? 

Alternatieven

Eerder zijn al alternatieven voor de weg afgevallen, zoals het verbeteren van bestaande infrastructuur. Om de uiteindelijke keuze goed te kunnen onderbouwen, adviseert de Commissie om in het rapport beter aan te geven waarom alternatieven zijn afgevallen.

De provincie zegt blij te zijn met het advies: 'Gecombineerd met het gebruik van recente verkeerscijfers vormt dit advies een prima basis om tot een goed milieueffectrapport te komen', zo valt te lezen in de nieuwste nieuwsbrief van de provincie. De provincie heeft 140 zienswijzen ontvangen, vooral van mensen die kritisch zijn op de Campusroute. Na de zomer krijgen ze antwoord. 

Flora en fauna

Het onderzoek gaat intussen door, waarbij de provincie zich uitsluitend richt op het eerder door haar vastgestelde zoekgebied waarbinnen de Campusroute aangelegd zou kunnen worden. Er wordt nu met name gekeken naar de flora en fauna pal ten noorden en westen van de Campus. Het flora- en faunaonderzoek loopt nog tot oktober 2018.

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

De Vallei