Volledig scherm
Een impressie van hoe de zwemplas er uit kan komen te zien. © Waterschap Vallei-Veluwe

Plan voor zwemplas van vijf hectare bij Wageningen

updateWAGENINGEN - Een kleine zwemplas bij Wageningen en een ‘getrapte kruin’ op de Grebbedijk. Dat zijn enkele van de plannen in het voorkeursalternatief voor de dijk die vandaag bekend zijn gemaakt. 

Het is de kortste dijk van Nederland met zijn 5,4 kilometer, maar wanneer die breekt, staat de Gelderse Vallei tot aan Amersfoort toe onder water. De dijk moet versterkt worden, en daarvoor is een nieuw plan in de maak. Onderdeel van dat plan is een kleine zwemplas in de ‘driehoek’, een onderdeel van de Bovenste Polder in de buurt van de Wageningse Rijnhaven en de stad.

Zwemplas van vijf hectare groot

De waterplas wordt in de plannen ongeveer vijf hectare groot. Aan de noordzijde wordt het mogelijk om te zwemmen, de zuidzijde van de waterplas wordt ingericht met natuurvriendelijke oevers als overgang naar het natuurgebied ten zuiden van de waterplas. 

Voor een goede ontsluiting van de waterplas zal de Pabstendam anders ingericht gaan worden. Het vrachtverkeer, vooral afkomstig van betoncentrale Bruil, wordt gescheiden van het overige verkeer.

Heemraad Patrick Gaynor van Waterschap Vallei en Veluwe licht het plan toe: ,,Voor de zomer is een grotere variant van de waterplas in de Driehoek afgevallen, omdat de impact op het Natura 2000 gebied te groot is. De waterplas zoals die nu is opgenomen in het voorkeursalternatief is altijd in beeld gebleven. Hiermee wordt voorzien in een behoefte aan veilig zwemwater in Wageningen.”

Zes partners (Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, provincies Utrecht en Gelderland, Wageningen en Waterschap Vallei en Veluwe) hebben een concept voorkeursalternatief gepresenteerd dat in januari 2020 ter inzage wordt gelegd.

Of het plan ook financieel dan wel juridisch haalbaar is, wordt nog onderzocht. In de zomer van 2020 wordt het definitief voorkeursalternatief vastgesteld. Daarna volgt de planuitwerking en vanaf 2023 staat de uitvoering gepland.

Kleine zwemplas

Volledig scherm
Een artist impression van de nieuwe Grebbedijk. © Waterschap Vallei en Veluwe

Plannen voor een grote recreatieplas in de zogeheten driehoek bij de Wageningse Rijnhaven waren al eerder afgeschoten. Het zuidelijk deel van de Driehoek en de Bovenste Polder worden verder ingericht voor verschillende vogelsoorten waaronder de kwartelkoning en porseleinhoen.

Het idee van een getrapte kruin op de Grebbedijk was al eerder bekend gemaakt. Het zorgt voor een duidelijke scheiding tussen autoverkeer, fietsers en wandelaars en zorgt er ook voor dat de dijk minder verhoogd hoeft te worden dan eerder door aanwonenden werd gevreesd. Bij woningen dicht aan de dijk wordt gekeken naar speciale maatregelen zoals het plaatsen van bijvoorbeeld een damwand. 

Het Hoornwerk wordt opgehoogd

Naast de getrapte kruin zijn er nog enkele andere maatregelen opgenomen in het plan. Zo wordt Het Hoornwerk, een cultuurhistorische vesting bij de Grebbeberg, opgehoogd tot de situatie zoals die in 1785 was. Vlakbij de watersportvereniging VADA in Wageningen komt een kleine ecologische verbindingszone voor wild tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. 

In de uiterwaarde Plasserwaard komt een geul die de waterkwaliteit moet verbeteren. Moerasnatuur gaat daar voor een extra leefgebied zorgen waar diverse vogelsoorten zoals de porseleinhoen zich thuis voelen.

Volledig scherm
De haven van Wageningen van bovenaf gezien. Rechts van de haven ligt de zogenaamde Driehoek. © Cord Otting Fotografie

De Vallei