Wageningers voerden  bij het stadhuis actie met hesjes: Campusroute nee.
Volledig scherm
Wageningers voerden bij het stadhuis actie met hesjes: Campusroute nee. © DG/Eric Wijnacker

Provincie houdt vast aan Campusroute Wageningen

WAGENINGEN - De provincie Gelderland houdt vast aan de aanleg van een Campusroute bij Wageningen. Er zijn liefst 139 zienswijzen ingediend tegen de plannen. Pleidooien zoals de busbaan openstellen voor auto's, zijn afgewezen.

 Ook een extra ontsluiting naar de Campus aan de zuidzijde ziet de provincie niet zitten. Die is wel bereid om actuele verkeerstellingen mee te wegen en te bezien of dat consequenties heeft voor eerder afgevallen verkeersvarianten. Maar het zoekgebied voor het tracé van de Campusroute wordt niet zo ver opgerekt als sommige bezwaarmakers wensten. 

Dassenbosje

Een verschuiving van meters wordt mogelijk geacht maar zeker niet honderden meters. De Campusroute wordt aan de noord- en westzijde om de Campus heen geleid. Wel volgt de provincie het advies van de commissie milieueffectrapportage om de weg zo aan te leggen dat zo min mogelijk schade wordt toegebracht aan natuur en landschap. Maar het veelbesproken Dassenbosje wordt niet op voorhand volledig beschermd.

Over de busbaan

Dat is te lezen in deze week gepresenteerde rapport Beter Bereikbaar Wageningen Campusroute. Gedeputeerde Staten hebben de onderzoeksopzet voor het milieuonderzoek naar de Campusroute vastgesteld. Veel bezwaarmakers pleiten ervoor om ook auto's toe te laten op de busbaan die dwars over de Wageningen Campus voert en waar nu zes keer per uur een bus overheen rijdt. 

Maar die suggestie wordt afgewezen door de provincie. Dat dwarsboomt de belangrijke Hoogwaardig Openbaar Vervoer-route tussen Ede en Wageningen. Daarnaast is de huidige busbaan niet ingericht om er dagelijks 10.000 tot 15.000 auto's over te laten rijden. Het zou ongelijkvloerse kruisingen met het talrijke fietsverkeer vereisen. 

Ook ideeën om de Campus extra te ontsluiten vanuit het zuidwesten worden door de provincie afgewezen. Nu is de Campus bereikbaar vanuit het noorden en oosten. Maar om auto's naar de Campus weer toe te laten op de Bornsesteeg is veel te gevaarlijk voor de vele duizenden fietsers daar en een ontsluiting vanuit Noordwest zou sluipverkeer over de Campus aanwakkeren. Terwijl het ook de bedoeling is dat de Campus een prettig verblijfsgebied blijft.

Nul op rekest

Veel bezwaarmakers vinden 'meer asfalt' overbodig, al zijn er ook mensen die pleiten voor een complete rondweg om Wageningen heen. Beide wensen krijgen nul op rekest van Gelderland. De provincie wil in oktober beginnen met werkateliers. Daarin worden met betrokkenen de plannen op detailniveau uitgewerkt. Het definitieve besluit over de Campusroute wordt eind 2019 of begin 2020 verwacht.

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

De Vallei