Jouw oude kleding helpt hem aan een nieuwe baan

videoHet Leger des Heils heeft, zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven, kledingbakken op de werkvloer gezet. Idee: kantoorlui doneren hun oude werkkloffie, waar mensen die reïntegreren weer (gratis) gebruik van kunnen maken. Bovendien levert het hele traject van deze kleding ook weer werk op.