vaccinatie bij een kleuter
Volledig scherm
vaccinatie bij een kleuter © shutterstock

Kinderen in West Betuwe worden vaker gevaccineerd

GELDERMALSEN/OPHEUSDEN - De vaccinatiegraad van kinderen in de gemeente West Betuwe gaat omhoog. Met een score van bijna 87 kruipt de gemeente richting het landelijk gemiddelde. Landelijk scoort Neder-Betuwe het laagst met 52 procent.

De gemeente denkt dat de groei te danken is aan de gerichte inzet van de GGD en gezondheidsclub Santé. De vaccinatiegraad in West Betuwe lag altijd duidelijk onder het landelijk gemiddelde. 

Het percentage kinderen kinderen tot 2 jaar dat het volledige rijksvaccinatieprogramma heeft doorlopen, ligt in ons land op 90,2 procent. In West Betuwe ligt dat op 86,8 procent. in 2018 lag dat met 81,7 procent nog aanmerkelijk lager. Er zijn gesprekken gevoerd met ouders om ze extra uitleg te geven.

Minder risico

Binnen het Rijksvaccinatieprogramma krijgen kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar inentingen tegen twaalf infectieziekten aangeboden, waaronder difterie, kinkhoest, tetanus, polio, bof, mazelen en rodehond. Bij veel infectieziekten die van mens op mens worden overgedragen, is groepsbescherming mogelijk.

De ziekteverwekker kan zich dan niet goed meer verspreiden, omdat veel kinderen zijn ingeënt en dus beschermd. Hierdoor hebben ook kinderen die niet ingeënt zijn, minder risico om de ziekte te krijgen. Ze worden als het ware beschermd door de ingeënte kinderen om hen heen.

Alternatief

In West Betuwe zijn drie kernen waar een deel van de ouders vanuit reformatorische overtuiging hun kinderen niet laat vaccineren: Geldermalsen, Waardenburg en Neerijnen. In Beesd en omstreken wonen meer mensen met een antroposofisch/alternatieve kijk op vaccineren.

Rivierenland