Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Thinkstock

Naast luiers ook vergoeding voor stoma-afval in West Betuwe

GELDERMALSEN - Inwoners met een stoma, die dus extra afval hebben, kunnen een tegemoetkoming van 125 euro krijgen van de gemeente West Betuwe. Dat voorstel wordt dinsdag besproken in het gemeentehuis in Geldermalsen, eind deze maand valt het besluit.

Vorig jaar besloot de gemeenteraad al om mensen met luier- en incontinentie-afval tegemoet te komen. Door de nieuwe wijze van afvalinzameling door de Avri moeten inwoners sinds medio vorig jaar 1,20 euro betalen per zak ingeleverd afval. 

Vergoeding van 125 euro

Mensen die luiers nodig hebben worden daardoor extra op kosten gejaagd. Zoals vaak oudere mensen die om medische redenen (thuisdialyse of stoma) extra afval hebben. Becijferd is dat het zo‘n twee extra vuilniszakken per week betekent en dat leidt dus tot de vergoeding van 125 euro. 

Het voorstel van het college kost de gemeente dit jaar eigenlijk geen extra geld. Medio vorig jaar ging de regeling al in voor luierafval maar daar is veel minder gebruik van gemaakt dan was begroot. Er zijn slechts veertig aanvragen ingediend.

Met het geld dat daarvan is overgebleven, denkt de gemeente de kosten voor dit jaar te kunnen dragen, ook als het aantal aanvragen voor de luiers zou verdubbelen. De gemeente houdt rekening met zestig aanvragen van stoma-gebruikers en vijf mensen die thuis dialyseren.  

Tijdelijke regeling

De regeling voor de luiers is vooralsnog tijdelijk, omdat verwacht wordt dat Avri in de loop van dit jaar met een nieuwe oplossing komt om luiers duurzaam en apart in te kunnen zamelen. Dan zou daar volgend jaar dus geen financiële tegemoetkoming voor hoeven te komen.

Het college waarschuwt de gemeenteraad wel dat de inzameling van medisch afval zoals stoma's en dialysemateriaal dat thuis gebruikt wordt, met het restafval mee blijft gaan. Daarvoor moet dan dus wel structureel geld gereserveerd moeten worden, als de gemeente dialyse-patiënten en mensen met stoma's blijvend wil compenseren.

De verantwoorde verwerking van luier- en ander incontinentiemateriaal zou Avri willen laten doen bij de afvalverwerker ARN in Nijmegen. Dat bedrijf beslist in april of ze haar luierrecycling gaat uitbreiden. Als dat gebeurt, komen er in West Betuwe aparte inzamelpunten waar dit afval gratis ingeleverd kan worden.

Alleen voor thuiswonenden

Inwoners die menen recht te hebben op zo'n vergoeding moeten dat aanvragen bij de gemeente, ondersteund door een verklaring van een huisarts. De vergoeding wordt alleen gegeven aan thuiswonenden, niet aan mensen die in een zorginstelling verblijven, want daar wordt het afval door de instelling verwerkt.

Rivierenland