Volledig scherm
Tegen de plannen voor bebouwing van de oever van het Wijchens Meer was veel verzet vanuit de bevolking. © Paul Rapp

Bewoners trekken bij Raad van State aan de bel over Tussen Kasteel en Wijchens Meer

WIJCHEN - Bij de Raad van State zijn drie beroepschriften binnengekomen tegen het nieuwe bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Naar verwachting duurt het een half jaar tot een jaar voor de Raad van State uitspraak doet. Toch verwacht wethouder Geert Gerrits niet dat het project vertraging oploopt.

De beroepschriften zijn volgens Gerrits afkomstig van mensen die in het gebied wonen. ,,Twee beroepschriften zijn ingediend door groepjes mensen, één is afkomstig van een individueel persoon’’, zegt de wethouder. 

,,Ze hebben betrekking op verschillende onderdelen van het bestemmingsplan. Welke onderdelen, dat kan ik nog niet zeggen. Wel kan ik meedelen dat ze niet gaan over de bebouwing op de oever van het Wijchens Meer.’’

Bestemmingsplan niet geldig

Tussen Kasteel en Wijchens Meer is de naam van de opknapbeurt van het oostelijk deel van het centrum van Wijchen die de komende jaren wordt uitgevoerd. Bij de gemeente kwamen 650 zienswijzen (bezwaarschriften) binnen tegen het bestemmingsplan dat bij het plan hoort. 

De meeste daarvan gingen over het plan om op  de oever van het Wijchens Meer te bouwen. De gemeenteraad besloot dat de bebouwing niet meer zou zijn dan ‘een kunstwerk of kunstzinnige bank’, en nam het bestemmingsplan op 29 oktober vorig jaar aan. 

Quote

Het duurt sowieso nog een jaar voor de eerste schop de grond in kan. Ik verwacht dat we er in die tijd wel uit komen

Geert Gerrits, Wethouder Wijchen

Eén van de indieners van een beroepschrift heeft bij de Raad van State ook een verzoek tot voorlopige voorziening ingediend. Met zo'n verzoek vraagt iemand de rechter om snel uitspraak te doen in een kwestie die anders onherroepelijk wordt. Bovendien is zo het bestemmingsplan niet geldig tot de rechter heeft besloten of het verzoek wordt toegewezen. 

Als het verzoek wordt toegewezen, geldt de schorsende werking totdat de betreffende kwestie is opgelost. De gemeente Wijchen verwacht dat de Raad van State op korte termijn uitspraak doet over de voorlopige voorziening. 

‘Ik verwacht dat we er uit komen’

Volledig scherm
Het oostelijk deel van het centrum van Wijchen gaat op de schop in het kader van Tussen Kasteel en Wijchens Meer. © Eveline Van Elk

Een uitspraak in de drie beroepschriften zal naar verwachting een half jaar tot een jaar op zich laten wachten. Toch verwacht Gerrits geen uitstel voor TKWM. ,,We zitten midden in de voorbereidingen, het duurt sowieso nog een jaar voor de eerste schop de grond in kan. Ik verwacht dat we er in die tijd wel uit komen. De beroepschriften zijn afkomstig van mensen die zich zorgen maken over onderdelen van het plan. Ze hebben in mijn ogen niet de intentie om het hele plan te torpederen. Als de Raad van State vindt dat we het plan moeten aanpassen, dan zullen we dat uiteraard doen.’’

Het bestemmingsplan geeft aan waar bebouwing komt en waar groen, en wat de maximale bouwhoogten zijn. Op basis van het bestemmingsplan zijn drie projectontwikkelaars bezig met het opstellen van een totaalplan. Het winnende ontwerp wordt komende maand gepresenteerd.

Maas en Waal