Volledig scherm
Fotobewerking Jan Ruland van den Brink. © Jan Ruland van den Brink

College Winterswijk houdt vast aan zonnepark van 7 hectare

WINTERSWIJK  - Het college van Winterswijk houdt vast aan het geplande zonnepark op Arresveld, ondanks kritische vragen van het CDA over de aantasting van het essenlandschap.

Het college is niet van plan te zwichten voor de bezwaren die er zijn tegen de aanleg van een zonnepark van 7 hectare ten westen van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Het park komt precies te liggen op een waardevolle es (verhoging in het landschap ontstaan in de ijstijd).

Ruilverkaveling

Het CDA vindt dat het college eerst moet kijken naar zonneparken in de minder kwetsbare ruilverkavelingsgebieden van Winterswijk. ,,Projectontwikkelaars zijn op dit moment al in gesprek met grondeigenaren over 60 hectare in dit ruilverkavelingsgebied”, weet CDA-fractievoorzitter Wim Wassink. ,,De nieuwe coalitie wil 120 hectare aan zonneparken aanleggen, terwijl deskundigen voorrekenen dat Winterswijk met 35 hectare aan zonneparken al voldoet aan haar verplichtingen. Wij vinden het veel te voorbarig om nu al onze cultuurhistorisch waardevolle landschappen, zoals de essen en het kleinschalige coulisselandschap, op te offeren voor grootschalige zonneparken van meer dan 2 hectare.”

Nee, tenzij

Volgens de gemeentelijke spelregels valt het geplande zonnepark op Arresveld onder de noemer ‘nee, tenzij’. Bijzondere elementen in het nationaal landschap in Winterswijk mogen niet worden aangetast door de aanleg van zonneparken, staat in het nieuwe beleid. Tenzij er goede redenen om daar vanaf te wijken. Een van de goede redenen is volgens de gemeente dat het park dicht bij het verdeelstation ligt. Bovendien wordt de waardevolle es niet afgegraven; het zonnepark zal zich er naar moeten voegen.

Petitie

Het bedrijf dat het zonnepark wil aanleggen, Solarcentury, is momenteel met omwonenden in gesprek om tegemoet te komen aan de bezwaren. Omwonenden hebben inmiddels een petitie opgesteld, die ruim 500 handtekeningen opleverde. De oproep is om de locatie Arresveld te heroverwegen. Kijk eerst naar alternatieven, luidt de oproep van de bezwaarmakers, geef niet gelijk het mooiste plekje weg. De handtekeningen zullen in de raadsvergadering worden overhandigd.

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Achterhoek