De werkzaamheden bij de kleiput in Winterswijk.
Volledig scherm
De werkzaamheden bij de kleiput in Winterswijk. © Jan Ruland van den Brink

Winterswijk dumpt niet-PFAS-gekeurde grond in kleiput

WINTERSWIJK - De gemeente Winterswijk heeft de afgelopen weken partijen grond in de kleiput gedumpt die niet PFAS-gekeurd zijn. Volgens de gemeente gaat het om een 'klein deel’ van de grond die het afgelopen jaar is aangevoerd om de kleiput te verondiepen.

Waarom de grond vlak voor het storten in de kleiput niet alsnog is getest op PFAS, schrijft de gemeente niet in haar reactie op de oproep van Actiegroep Behoud Kleiput (ABK).

Deze actiegroep had de gemeente opgeroepen de verondieping van de kleiput stil te leggen vanwege de PFAS. De actiegroep maakt zich zorgen over de mogelijk nadelige effecten van het storten van met PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) vervuilde grond. 

Laagst meetbare norm

Maar de gemeente Winterswijk ziet geen aanleiding om de werkzaamheden te staken. Tijdens het broedseizoen, van 15 maart tot 15 oktober, mag er geen grond worden ingebracht in de kleiput. ‘In deze periode zijn er wel nieuwe partijen grond aangemeld en goedgekeurd door het Waterschap.

Een klein deel daarvan is niet op PFAS getest, omdat dit nog niet wettelijk verplicht was. Voor alle partijen grond die vanaf 8 juli zijn getest op PFAS en zijn toegepast in de kleiput geldt dat de gemeten waarden voldoen aan de laagst meetbare norm, ofwel de bepalingsgrens', schrijft de gemeente in een verklaring.

Niet alsnog getest 

Overigens is Winterswijk op de hoogte dat er vanaf 1 oktober 2019  geen partijen grond meer  mogen worden toegepast die niet PFAS-goedgekeurd zijn. Vooruitlopend op deze nieuwe wetgeving heeft de gemeente Winterswijk alle partijen grond sinds 8 juli 2019 ook laten testen op PFAS.

Waarom de eerder aangevoerde partijen grond niet alsnog zijn getest op PFAS voordat ze werden gestort in de kleiput, daarop blijft de gemeente het antwoord schuldig.

Ter geruststelling schrijft Winterswijk dat ze samen met het Waterschap Rijn en IJssel hebben afgesproken om de waterkwaliteit van de kleiput ‘goed te monitoren’. De gemeente laat vóór elke periode waarin grond wordt toegevoegd en binnen een maand na de toevoegingsperiode een watermonster nemen. 

Achterhoek