Bestaande projecten gaan door, maar de plannen voor nieuwbouw zijn stilgelegd vanwege de stikstofproblemen in Nederland.
Volledig scherm
Bestaande projecten gaan door, maar de plannen voor nieuwbouw zijn stilgelegd vanwege de stikstofproblemen in Nederland. © ANP XTRA

Woningbouwsector waarschuwt voor crisis: ‘Stikstofregels nu versoepelen’

Er dreigt een crisis in de woningbouwsector en daarom moet het kabinet de stikstofregels voor woningbouw zo snel mogelijk versoepelen. Met die oproep hebben belangenorganisaties vanochtend in Den Haag een voorstel ingediend dat ervoor moet zorgen dat bijna alle projecten weer opgestart kunnen worden. 

Bouwers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers en huurders staan schouder aan schouder om de ‘crisis in de woningbouwsector’ te lijf te gaan. Volgens de organisaties verlenen gemeenten en provincies nagenoeg geen vergunningen sinds de Raad van State in mei het stikstofbeleid van de overheid afkeurde. Ze zijn bang voor massaontslagen en ontwrichting van de woningmarkt. 

Drempelwaarde

In een brief die vandaag is aangeboden aan staatssecretaris Raymond Knops staat dat de belangenorganisaties denken dat de drempelwaarde voor bouwprojecten omhoog kan. Nu is een natuurvergunning nodig voor elk project dat de stikstofconcentratie verhoogt, al is dat miniem. Volgens het ingehuurde onderzoeksbureau Sweco ligt de uitstoot van nieuwbouwwijken onder de 0,05 mol  per hectare per jaar. De schrijvers van de brief noemen dat ‘een ganzenpoepje’, dat geen effect heeft op de beschermde natuurgebieden. Ze willen daarom een tijdelijke drempelwaarde van 0,05 mol, waar die nu 0,00 mol is. 

Deze waarde gaat over de invloed van nieuwe huizen op de natuur. Vervuilender is de aanleg, met vrachtwagens die materiaal aanleveren en machines die op fossiele brandstof draaien. Elektrische apparaten zijn nog niet voldoende voorhanden, zo erkent de bouwsector. De vertegenwoordigers willen dat het kabinet deze tijdelijke stikstofuitstoot toestaat als gedurende drie jaar maximaal 1 mol per hectare per jaar wordt uitgestoten. Dat zou volgens de bouwers nog steeds een zeer gering effect op natuur en milieu hebben, afgezet tegen grote bedrijven, snelwegen en boerenbedrijven. 

Compenseren

Het kabinet gaat het nog moeilijk krijgen met deze oproep. De Raad van State was duidelijk in z'n uitspraak: wil de overheid nieuwe vergunningen verlenen, dan zal rond het beschermde natuurgebied éérst gecompenseerd moeten worden. De snelste en meest effectieve manier om dat te doen, is het uitkopen van boeren of in ieder geval krimpen van de veestapel. De boeren maakten deze week helder geen vertrouwen te hebben in een goede executie van die plannen. 

Volgens de brancheverenigingen Bouwend Nederland, NEPROM, NVB-Bouw, Aedes (woningcorporaties), IVBN (beleggers) en de Woonbond (huurdersbelangen) is haast nodig. De vergunningsprocedures liggen al bijna vijf maanden ‘nagenoeg stil’. De economische en maatschappelijke schade is niet te overzien als daar nog eens een half jaar bijkomt, zo schrijven ze. Daarmee doelen ze ook op het woningtekort dat op veel plekken in Nederland heerst, waardoor mensen moeilijk aan een eigen woning komen (huur en koop) en de prijzen al enkele jaren de lucht inschieten.