2GetThere: gemeente Zutphen laat ons aan ons lot over

Organisatie voor jongerencoaching 2GetThere heeft geen enkel begrip voor de verlaging van de subsidie door de gemeente Zutphen. Dat schrijft initiatiefnemer Susanne ten Doesschate in een brief aan het gementebestuur.

Als gevolg van die bezuiniging besloot 2GetThere per 1 januari te stoppen met haar activiteiten in Zutphen. De gemeente Zutphen heeft 2GetThere aan haar lot overgelaten, schrijft Ten Doesschate in een toelichting op dat besluit.

Wat Ten Doesschate betreft had haar organisatie ‘gezien uitmuntend resultaat en gekozen beleidslijnen’ een voortrekkersrol, commitment en steun voor meerdere jaren toebedeeld moeten krijgen van de gemeente. 2GetThere begon in 2016 in Zutphen met begeleiding van kwetsbare jongeren door tot jongerencoach opgeleide werkloze jongeren.

De gemeente Zutphen, die enorm moet bezuinigen, heeft vorig jaar besloten de subsidie aan 2GetThere, net als aan veel andere organisaties, te verlagen. 2GetThere eiste echter een uitzonderingspositie op, constateert het college in een reactie. ‘Wij zien de meerwaarde van het werken met ervaringsdeskundigen en dus ook met 2GetThere. Tegelijkertijd moeten wij kritisch zijn en blijven’, licht het gemeentebestuur in een memo toe.

Onvoldoende

Volgens de gemeente blijkt uit evaluatie dat de ondersteuning die 2GetThere biedt ‘duur is, dat samenwerking met andere aanbieders beter kan, dat zij meer kunnen doen aan cofinanciering. Wij kunnen ons geld maar een keer uitgeven, zeker in deze tijd van financiële krapte’.

De gemeente heeft nog wel een overbruggingssubsidie van 53.000 euro voorgesteld tot 1 juli, maar dat was voor 2GetThere onvoldoende.