Els uit Zutphen woont alleen: ‘Dat het de norm is om met zijn tweeën te zijn, daar mag van mij de bezem door’

VideoOpnieuw is er een stijging van het aantal alleenwonenden. Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt dat in 2018 17,4 procent van de bevolking alleen woonde, ten opzichte van 15,7 procent in 2008. Dat geeft problemen op de woningmarkt, maar het werkt ook eenzaamheid in de hand.

,,Wat opvalt is dat we in de groep twintigers juist een daling zien in het aantal alleenwoners, die door het leenstelsel langer thuiswonen,” vertelt Tanja Traag, onderzoeker bij het CBS. Ook zien we een daling in de groep 70 tot 80 jarigen, wat te maken heeft met het feit dat mensen opnieuw toch ouder worden. Ze komen dus relatief later alleen te staan. Boven de tachtig zien we een toename aan alleenwoners, omdat ouderen steeds langer op zichzelf blijven wonen en niet naar een verzorgingshuis gaan. Regionaal is eigenlijk alleen opvallend dat in de Biblebelt ook betrekkelijk weinig alleen wordt geleefd. Daar zijn er meer gezinnen, minder scheidingen en dus minder alleenwonenden.” Op Urk wonen veruit de minste mensen alleen: 5,8 procent. Hierna volgt de gemeente Staphorst (8,1 procent).