Volledig scherm
De Zutphense wethouder Annelies de Jonge vindt dat het rijk gemeenten die omwille van de sociaal-economische samenstelling van de bevolking kampen met een tekort op de jeugdzorgbudgetten, moet compenseren. © Arjan Gotink

Probleemjeugd-gemeente Zutphen redt het zelf niet: ‘Den Haag, help ons!’

Het kabinet moet bij de verdeling van het geld voor de jeugdzorg rekening houden met de sociaal-economische samenstelling van gemeenten. Dat zegt de Zutphense wethouder Annelies de Jonge. Zutphen, een gemeente met relatief veel sociale minima, kampt net als veel andere gemeenten met een miljoenentekort op de jeugdzorg.

,,De sociaal-economische samenstelling van onze gemeente is de belangrijkste reden dat we in Zutphen een serieus tekort hebben in de jeugdhulp’’, zegt De Jonge. Het verschil tussen de ontvangen rijksgelden en de uitgaven van Zutphen is groter dan in veel andere gemeenten. Zutphen had het afgelopen jaar een tekort van ruim 5 miljoen euro op de jeugdhulp. 

De gemeente besteedde 20,4 miljoen euro aan jeugdhulp en kreeg van het rijk een kleine 15 miljoen vergoed. In Zutphen kregen ruim 1500 kinderen enige vorm van jeugdhulp. De Jonge gaat de roep om compensatie in Den Haag onder de aandacht brengen bij zowel de Tweede Kamer als minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).    

Budget

Sinds 2015 zijn de Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van zorgtaken waaronder de jeugdzorg. Voorheen droeg het rijk die verantwoordelijkheid. Doordat ze dichterbij de doelgroep staan, zouden gemeenten deze taken efficiënter kunnen uitvoeren. Zij moeten dit daarom doen met een krapper budget: er is structureel 450 miljoen minder beschikbaar voor jeugdzorg.

 Veel gemeenten kampen al jaren met miljoenentekorten, want er komen steeds meer jongeren bij die een beroep doen op jeugdzorg. Kampen is daar een voorbeeld van. Het CBS heeft becijferd dat van alle jongeren tot 23 jaar er 428.000 jeugdzorg kregen in 2018. Dat is bijna één op de tien jongeren. Dit aantal groeit sinds 2015. In dat jaar kregen 380.000 jongeren jeugdzorg. De Vereniging Nederlandse Gemeenten publiceerde vandaag een noodkreet namens alle gemeenten die worstelen met tekorten.    

Minima

Wethouder De Jonge stelt dat op het ministerie niet het besef leeft dat tussen gemeenten grote verschillen bestaan als het gaat om jeugdhulp. Zutphen telt relatief veel minima en heeft ook veel zorginstellingen binnen de gemeentegrenzen. ,,De optelsom van deze sociaal-economische factoren maakt dat relatief veel jongeren hulp nodig hebben. Dat heeft een grote invloed op de zorgkosten en en in het bijzonder op de uitgaven van onze gemeente voor de jeugdhulp.’’ Volgens De Jonge staat Zutphen hierin niet alleen. ,,Dit geldt voor meerdere middelgrote steden buiten de Randstad. Hiervoor moet het rijk ons compenseren.’’