Traagheid maakt weg Eefde-Gorssel veiliger

Een relatief langzame tractor inhalen op de N348 tussen Eefde en Gorssel kan automobilisten binnenkort op een boete komen te staan. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben besloten dat op dat deel van de provinciale weg tussen Zutphen en Deventer een totaal inhaalverbod komt. De provinciebestuurders hopen daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren.

Voor het deel van de N348 vanaf de rotonde bij Eefde tot aan de rand van de bebouwde kom bij Gorssel gold al een gedeeltelijk inhaalverbod, maar het inhalen van tractoren en brommobielen was wel toegestaan. Daar komt door het provinciebesluit binnenkort verandering in.

Op de druk bereden N348 tussen Eefde en Gorssel komen regelmatig ongevallen voor, soms met ernstige gevolgen.

De kruispunten bij Zutphenseweg-Jodendijk-Scheuterdijk in Eefde en Zutphenseweg-Quatre Brasweg-Flierderweg in Gorssel worden daarom opnieuw ingericht. Ook loopt al een door de provincie opgezette proef, waarbij de maximumsnelheid tussen Eefde en Gorssel van 80 naar 60 kilometer per uur is teruggebracht. Aanvullend daarop wordt nu dus ook een totaal inhaalverbod ingesteld.

Erfaansluitingen

De provincie stelt in de toelichting op het besluit dat op wegen waar de rijrichtingen niet fysiek gescheiden zijn, inhalen tot onveilige situaties met mogelijk frontale ongevallen leidt. Zeker bij de aanwezigheid van veel erfaansluitingen zoals langs de N348. De indruk bij de provincie is dat er ondanks het inhaalverbod momenteel niet alleen tractoren en brommobielen, maar ook veel andere motorvoertuigen worden ingehaald.

Het lijkt erop dat automobilisten zich bij het inhalen laten leiden door de onderbroken witte streep op het midden van de weg en niet door het met borden aangegeven inhaalverbod, constateert de provincie.

Ter verhoging van de verkeersveiligheid wordt daarom binnenkort als scheiding van de rijbanen een doorgetrokken dubbele streep aangebracht om het nieuwe, totale inhaalverbod duidelijk te maken. Bij de erfaansluitingen van aanwonenden en de aansluitende wegen wordt de markering onderbroken om de erven en aansluitende wegen bereikbaar te houden. De onderborden die nu nog aangeven dat inhalen van tractoren en brommobielen is toegestaan, worden verwijderd. Zodra dat het geval is zal het verbod ingaan.

De provincie meldt over de maatregel overleg te hebben gehad met de gemeente Lochem en de korpschef van de politie-eenheid Oost Nederland, district Noord en Oost Gelderland. Beide zijn volgens de provincie positief over het verbod.

Volledig scherm
Het is er druk, je mag er niet harder dan 60 kilometer per uur en straks mag je ook niks en niemand meer inhalen. © Patrick van Gemert/Zutphens Pers
  1. Welzijnsorganisatie uit Zutphen botst met wethouder, tientallen sociaal werkers vrezen voor baan
    PREMIUM

    Welzijnsor­ga­ni­sa­tie uit Zutphen botst met wethouder, tientallen sociaal werkers vrezen voor baan

    Welzijnsorganisatie Perspectief vreest onbestuurbaar te worden. Dat stelt directeur Jorinde Klungers. Na positieve gesprekken over bezuinigingen stelde het college van Zutphen uit het niets een nieuwe visie op voor de organisatie die onder meer de sociale wijkteams aanstuurt. Een toelichting krijgt Perspectief pas na de zomer. Ondertussen kijken meerdere sociaal werkers van Perspectief al uit naar andere banen. ,,Vervanging kunnen we niet regelen zolang er geen duidelijkheid is.’’